Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificsort iconInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Ciobanu Nellu VasileDoctorUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
07
28-02-2020

export
2Tronciu Vasile ZinoviDoctor HabilitatUniversitatea Tehnică a Moldovei
3212
09-07-2019

export