Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

19. Târţău Svetlana
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
654.01. Artă teatrală, coregrafică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)