Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Academia de Studii Economice din Moldova

16. Cojocaru Vadim
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28. Pârţachi Ion
Doctor în economie
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
523.02. Statistică economică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)