Конкурс

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă 2013-2014
2012-10-13
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru următoarele domenii: Arheologie; Ftiziopneumologie; Dezvoltarea societăţii...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2013-2014
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 concursul:   Proiecte independente pentru tinerii cercetători: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35...
Apel închis. Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific 2013 -2014 (cu excepţia tehnicii de calcul)
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs:   Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul: Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2013
2012-10-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următorul concurs: Organizarea manifestărilor ştiinţifice     A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa cel puţin trei...
Apel închis. Proiecte de cercetare în stiintele reale şi exacte 2013-2014 (Moldova-Belarus)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB), în baza Acordului de colaborare între...
Apel închis. Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Italia)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică ...
Apel închis. Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-România)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS)   Centrul Proiecte Internaţionale anunţă următoarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), în baza Programului de...
Apel închis. Proiecte de cercetare 2013-2014 (Moldova-Franţa)
2012-10-05
Concursul proiectelor bilaterale cu Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS)   Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS) lansează al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, în ...
Apel închis. Proiecte de cercetare pentru mobilitate 2013-2014 (Moldova-Germania)
2012-09-15
Concursul proiectelor bilaterale cu Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania (BMBF) lansează al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, în...
Apel închis. Concepţii de programe de stat 2013-2016
2012-08-20
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă pentru anul 2013 următoarul concurs:   Concepţii de programe de stat.   Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi...
Apel închis. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012
2012-04-01
Academia de Ştiinţe a Moldovei si Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2012           Pot participa la concurs: organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;  persoane juridice sau persoane fizice care practică activităţi de...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2013-2014
2012-03-20
Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru...
Apel închis. Proiecte independente pentru tineri cercetători pentru anul 2012
2011-12-31
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor  independente pentru tineri cercetători pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de...
Apel închis. Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2012
2011-12-05
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific pe anul 2012   Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii: a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat pe anul 2012
2011-12-05
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor din cadrul programelor de stat pe anul 2012   Proiecte din cadrul următoarelor programe de stat: a) Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică; b) Dezvoltarea competitivităţii şi...