Конкурс

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2015
2014-09-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018
2014-07-28
APEL – CONCURS PROIECTE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE 2015-2018 Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014
2014-07-13
ANUNȚ privind concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2014  Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2014 cu volumul finanţării din bugetul de stat în mărime de până la...
Apel închis. Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014
2014-06-20
APEL - CONCURS EDITAREA MONOGRAFIILOR ŞTIINŢIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE) - 2014Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2014 va întruni următoarele condiţii: prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii...
Apel închis. Concepții ale Programelor de Stat pentru anii 2015-2019
2014-06-03
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2015-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice - 2014
2014-03-27
 CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2014 I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii:a) la eveniment vor participa...
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2014
2013-10-14
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2014-2015
2013-09-15
Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada...
Apel închis. Editare a monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2013 (extins)
2013-07-26
Condiţiile concursului a) prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate, precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale; b) să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2013
2013-07-01
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători - 2014
2013-06-17
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă Concursul proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării pentru TINERII CERCETĂTORI      Proiectele vor fi finanțate din bugetul național. Administrarea concursului este în responsabilitatea Centrului pentru...
Apel închis. Proiecte de cercetare comune moldo-ucrainene pentru perioada 2014-2015
2013-05-31
APEL COMUN DE PROIECTE Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei I. Date generale Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucarinei (ANŞIIU) lansează Apelul...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2012
2013-02-12
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunţă concursul proiectelor privind organizarea manifestărilor ştiinţifice pe anul 2012   I. Propunerea de proiect pentru organizarea manifestărilor internaţionale va întruni următoarele condiţii: a) la eveniment vor participa...
Apel închis. Proiecte pentru anii 2014-2015 în cadrul programelor de stat
2012-12-07
Concursul proiectelor din cadrul programelor de stat   Proiecte pentru anii 2013-2014 în cadrul următoarelor programe de stat:   1. Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate – coordonator acad. Ion Ababii; 2. Implementarea tehnologiilor telemedicale în acordarea asistenţei medicale de urgenţă...
Apel închis. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale 2013
2012-10-15
Proiecte de dezvoltare a infrastructurii inovaţionale...