Конкурс

Emite conţinut
Apel închis. Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
2018-10-29
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
2018-10-22
 Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019
2018-10-22
Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a...
Apel închis. Concurs comun al proiectelor științifice de cercetare moldo - belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020
2018-08-01
1. Date generale:   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare științifică și tehnică între...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018
2017-10-31
Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţii şi transfer de tehnologii noi, prin stimularea şi dezvoltarea IMM-lor inovaţionale. Cerinţa obligatorie: Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este implementarea unei inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica...
Apel închis. Programul multilateral ERA.Net RUS Plus
2017-08-31
Se anunță lansarea concursului ERA.Net RUS Plus, care are misiunea de a continua susținerea proiectelor științifice și tehnologice multilaterale din următoarele domenii: nanotehnologii, sănătate, științe sociale și umanistice și robotică. Scopul concursului ERA.Net RUS Plus 2019 este crearea unei colaborări durabile în...
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2017-06-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Concepții ale programelor de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-31
Se anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2018-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-30
 Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii...
Apel închis. Proiecte de cercetare 2018-2019: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)
2017-05-30
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului...
Apel închis. Concurs suplimentar a proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2018
2017-05-22
 Condiţii de participare · Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect. · În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale...
Apel închis. CONCURS A PROIECTELOR PENTRU ”EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE (LUCRĂRI DE VALOARE)” PENTRU ANUL 2018
2017-05-22
Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării  monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: Sporirea capacităților de cercetare,  inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice. ...
Apel închis. Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018
2017-05-19
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019
2017-03-26
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale...