Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control

dr.hab Lozovanu Dmitrii
2020 - 2023
2

Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date

dr.hab Gaindric Constantin
2020 - 2023