Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Patrimoniului Cultural

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale
dr. Grădinaru Natalia
2020 - 2023
2Dimensiunea identitară a artelor din Repiublica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european
dr. Ghilaş Victor
2020 - 2023
3Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație
dr. Procop Natalia
2018 - 2019