Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Energetica

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
dr. Tîrşu Mihai
2020 - 2023