Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Ecologie şi Geografie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.
dr.hab Nedealcov Maria
2020 - 2023
2Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.
dr.hab Bulimaga Constantin
2020 - 2023