Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Fizică Aplicată

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică
dr.hab Enachi Nicolae
2020 - 2023
2Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile
dr.hab Aruşanov Ernest
2020 - 2023
3Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea
dr.hab Bologa Mircea
2020 - 2023
4Tehnologii cuantice hibride avansate
dr.hab Macovei Mihai
2020 - 2023
5Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină
dr.hab Iovu Mihail
2020 - 2023
6Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale
dr. Kravţov Victor
2020 - 2023
7Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurale prin metode fizico- chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora
dr.hab Dicusar Alexandr
2020 - 2023
8Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție
dr.hab Culiuc Leonid
2020 - 2023
9Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx
dr. Roman Marianna
2018 - 2019
10Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii
dr. Ţurcan Marina
2018 - 2019