Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole
dr.hab Duca Maria
2020 - 2023
2Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici
dr. Rotaru Liliana
2020 - 2023
3Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
dr.hab Grati Aliona
2020 - 2023
4Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.)
,dr. Martea Rodica
2019