Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Proiect de creare şi susţinere a start-up-urilor: Tîrgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2014
2Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2012 - 2014