Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea în piscicultura autohtonă a policulturii noi cu obiectul economic valoros - somnul european
dr. Domanciuc Vasile
2013
2Implimentarea tehnologii exploatarii industriale a loturilor de reproducatori a reselor de carp create
dr. Domanciuc Vasile
2011 - 2012
3Implementarea noii realizări de selecţie - crap de Mândac cu solzi dispersaţi în piscicultura Moldovei
dr. Domanciuc Vasile
2009 - 2010