Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Fortificarea lanțului hrană-animală- producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare
dr. Petcu Igor
2020 - 2023
2Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale R. Moldova
dr. Maşner Oleg
2020 - 2023
3Asigurarea suportului științific la competitivitatea producțiilor zootehnice prin valorificarea biotehnologiilor în ameliorare, nutriție, reproducție și asanarea animalelor autohtone și de import.
dr.hab Focşa Valentin
2015 - 2018
4Ameliorarea si implementarea fondului genetic de animale,tehnologiilor moderne de obtinere si valorificare a produselor zootehnice competitive
dr.hab Focşa Valentin - 2014
dr.hab Şumanschii Andrei - 2013
dr.hab Şumanschii Andrei - 2011
dr.hab Şumanschii Andrei - 2012
2011 - 2014
5Implementarea tehnologiei performante de producere a nutreturilor granulate si de alimentatie a iepurilor de casa.
dr.hab Coşman Sergiu
2010
6Implementarea în practica apicolă a unei stupine „model” de reproducere a rasei de albine Apis Mellifera Carpatică în scopul restabilirii fondului genetic autohton
dr. Evtodienco Silvia
2008 - 2009
7Ameliorarea şi implementarea resurselor genetice performante de animale în unităţile de selecţie şi hibridare a suinelor
dr. Harea Vasile
2008 - 2009
8Implementarea biotehnologiilor noi de ameliorare a iepurilor de casă acceleraţi în scopul restabilirii genofondului zootehnic
dr.hab Şumanschii Andrei
2008 - 2009