Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare
Roşca Liudmila
2020 - 2023