Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Activitatea funcţională a genomului
dr.hab Toderaş Lidia
2009 - 2010