Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice
dr. Maticiuc Vasile
2020 - 2023
2Elaborarea algoritmului de evaluare а rezistenţei la secetă a formelor de porumb prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile Republicii Moldova
dr. Rotari Eugen
2015 - 2018
3Crearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotici.
dr. Pîrvan Pintilie
2015 - 2018
4Implementarea hibrizilor timpurii de porumb în producerea seminţelor pentru export
dr.hab Musteaţă Simion
2014 - 2015
5Menţinerea soiurilor, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare şi el aborarea procedeelor ecologice de protecţie a tutunului
dr. Calchei Elena
2011 - 2014
6Crearea hibrizilor competitivi de porumb de diferite grupe şi implementarea lor în sectorul agricol
dr. Pojoga Vasile - 2013
dr. Pojoga Vasile - 2011
dr. Pojoga Vasile - 2012
dr. Pîrvan Pintilie - 2014
2011 - 2014
7Studierea şi implementarea rapiţei de toamnă
dr.hab Micu Vasile
2008 - 2009
8Crearea hibrizilor competitivi de porumb zaharat şi producerea seminţei formelor parentale
dr. Maticiuc Vasile
2008 - 2009
9Studierea şi utilizarea androsterilităţii la îmbunătăţirea calităţii seminţelor de porumb
Partas Eugenia
2008 - 2009
10Crearea populaţiei de Polymnia sonchifolia Poepp & Endl cu productivitate sporită, perfectarea tehnologiei de cultivare
dr. Chisnicean Lilia
2008 - 2009
11Aprecierea comparativă a metodelor moleculare-biochimice de determinare a nivelului de tipicitate a liniilor ca forme parentale şi a gradului de hibridare a seminţelor de porumb în scopul sporirii eficienţei producerii de seminţe hibrizide
dr.hab Rotari Alexandru
2008 - 2009