Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
PANTEHNO-NORD SRL

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Prelucrarea deşeurilor de origine organică prin metoda de piroliză în combustibil
dr.hab Şaragov Vasilii
2012