Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova
dr. Ghilaş Victor
2018 - 2019
2Metode noi de analiză și interpretare a resturilor faunistice din cercetările arheologice
dr.hab Dergaciov Valentin
2016 - 2017
3Găgăuzii în spaţiul etnocultural al Moldovei
dr.hab Cvilincova Elizaveta
2016 - 2017
4Arta metalului din Basarabia: influențe est- și vest-europene
dr. Condraticova Liliana
2016 - 2017
5Valorificarea patrimoniului etno-cultural al Republicii Moldova în educația tinerei generații
dr. Duminica Ivan
2016 - 2017
6Valorificarea pluridimensională a patrimoniului etnocultural ca factor al armonizării şi dezvoltării societăţii Republicii Moldova
dr. Procop Svetlana
2015 - 2018
7Interferenţe culturale europene în arta din Republica Moldova. Studii de istoria şi teoria artelor.
dr.hab Stăvilă Tudor
2015 - 2018
8Structuri şi interferenţe culturale din spaţiul est-carpatic din cele mai vechi timpuri până în epoca modernă
dr.hab Leviţki Oleg
2015 - 2018
9Cercetarea necropolei creștine de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc
dr. Ursu Ion
2014 - 2015
10Crearea sistemului informaţional de acces public Republica Moldova patrimonială
dr. Nesterova Tamara
2011
11Dimensiunea europeană a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova
dr.hab Leviţki Oleg
2011 - 2014
12Dimensiunea europeană a patrimoniului etnografic al Republicii Moldova
dr. Procop Svetlana
2011 - 2014
13Patrimoniul artistic al Republicii Moldova în contextul multiculturalismului european.
dr.hab Stăvilă Tudor
2011 - 2014
14Moldova-Belarus: analiza comparativa a tendintelor, dezvoltarii durabile.
dr.hab Stepanov Veaceslav
2010 - 2011
15Cercetarea arheologică a aşezării rurale de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc
dr. Bacumenco-Pîrnău Ludmila
2010 - 2011
16Moneda dinastiei Comnenilor în spaţiul Europei de est şi sud-est, sec. XIII-XV
dr. Dergaciova Lilia
2009 - 2010
17Topoare-celturi din Bronzul tardiv-Hallstattul timpuriu din Europa de Est şi Sud-Est.
dr.hab Dergaciov Valentin
2009 - 2010
18Cultura audiovizuală şi rolul ei la formarea noii generaţii
dr. Tipa Violeta
2009 - 2010
19Reprezentările sociale ale tineretului din Rusia şi Moldova despre migrația de muncă în condițiile instabilității socio-economice
dr. Caunenco Irina
2009 - 2010
20Formele tradiţionale a culturii bulgarilor din Republica Moldova şi contemporaneitatea.
Novacov Savelii
2009 - 2010
21Evoluţia şi perspectivele dezvoltării spaţiului sociocultural în Republica Moldova ca zonă limitrofă polietnică
dr.hab Stepanov Veaceslav
2009 - 2010
22Istoria Moldovei. Vol. I. Epoca preistorică şi antică
dr.hab Dergaciov Valentin
2009
23Cercetarea arheologică a aşezării dacilor liberi de la Pruteni
dr. Vornic Vlad
2008 - 2009
24Elaborarea portalului de promovare a patrimoniului arheologic al Republicii Moldova
dr. Bujor Oleg
2008 - 2009