Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Filologie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate:Hora satului în spațiul geocultural al Republicii Moldova
dr. Niţă-Cocieru Mariana
2018 - 2019
2Anatol Codru. Mitul personal
dr.hab Burlacu Alexandru
2016 - 2017
3Portal de resurse lingvistice pentru limba română
dr.hab Druţă Inga
2015 - 2018
4Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal
dr.hab Cimpoi Mihai
2015 - 2018
5Direcţii actuale în cerceta- rea limbii române
dr. Bărbuţă Ion
2015 - 2018
6Dicţionar de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar
dr. Corcinschi Nina
2015 - 2016
7Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text
dr. Şleahtiţchi Maria
2012
8Spiridon Vangheli şi lumea lui Guguţă.
dr. Caraman Vlad
2012
9Publicistica literară postsovietică din Republica Moldova (studiu interdisciplinar)
dr. Corcinschi Nina
2012 - 2013
10Bibliografia folclorului basarabean în context general românesc şi european (de la începuturi până în prezent)
dr. Colac Tudor
2011 - 2014
11Aspecte lexico-gramaticale şi sociolingvistice în evoluţia limbii române
dr.hab Savin-Zgardan Angela
2011 - 2014
12Constituirea Arhivei Naţionale de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
dr. Graur Ana - 2011
dr. Graur Ana - 2012
dr. Filip Iulian - 2013
dr. Filip Iulian - 2014
2011 - 2014
13Vocabularul limbii române: mobilitate şi stabilitate în contextul integrării europene
dr. Vulpe Ana
2011 - 2014
14Baza de date a limbii romane (lexicul). Lingvistica în Moldova. Indice bibliografic (1991-2010)
dr.hab Bahnaru Vasile
2011 - 2014
15Grupul de graiuri moldoveneşti din zona de nord în context general românesc
dr.hab Pavel Vasile
2011 - 2014
16Identitate şi globalism în literatura română postsovietică din Republica Moldova
dr.hab Ţurcanu Andrei
2011 - 2014
17Pragmatica şi analiza discursului
dr. Bărbuţă Ion
2011 - 2014
18Tezaurul toponimic al Republicii Moldova
dr.hab Eremia Anatol
2011 - 2014
19Enciclopedism şi multiculturalism în literatura română premodernă şi modernă
dr.hab Cimpoi Mihai
2011 - 2014
20Principii epistemologice şi orientări noi în ştiinţa literară din sec. 20
dr.hab Gavrilov Anatolie
2011 - 2014
21Corector ortografic, gramatical şi stilistic pentru limba română
dr.hab Druţă Inga
2011 - 2014
22Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect derivaţional
dr. Cosniceanu Maria
2011 - 2014
23Structura şi organizarea textului ştiinţific
dr.hab Hanganu Aurelia
2010 - 2011
24Factori interni şi externi în evoluţia limbii române.
dr.hab Savin-Zgardan Angela
2010
25Hidronimia Republicii Moldova. Zonele hidrografice Prut şi Dunăre
dr.hab Eremia Anatol
2009 - 2010
26Analiza tipologică a antroponimelor
dr. Cosniceanu Maria
2009 - 2010
27Armonizarea şi standardizarea terminologică: modalităţi de transfer al cunoştinţelor în societatea informaţională prin dicţionare terminologice electronice
dr.hab Druţă Inga
2009 - 2010
28Graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei
dr. Spînu Stela
2009 - 2010
29Sintaxa discursiv-pragmatică
dr.hab Constantinovici Elena
2008 - 2010
30Subsistemul lexical al limbii romane: analiză şi descriere semantică şi lexicografică
dr. Vulpe Ana
2008 - 2010
31Varietăţi dialectale din perspectiva informatizării atlaselor lingvistice şi a textelor dialectale
dr.hab Pavel Vasile
2008 - 2010
32Elemente greco-latine în limbile europene de largă circulaţie (română, franceză, italiană, engleză, germană şi rusă)
dr.hab Hanganu Aurelia
2008 - 2009
33Proza basarabeană din secolul XX. Text, context, intertext
dr. Burlacu Alexandru
2008 - 2009
34Biblioteca virtuală Dimitrie Cantemir
dr.hab Bantoş Ana
2008 - 2009