Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente
dr.hab Rusu Emil
2019 - 2020
2Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului de valva de spin supraconductoare
dr. Zasaviţchi Efim
2018 - 2019
3Straturi nanocompozite subţiri bazate pe VO2 termocromic pentru ferestre energetic eficiente
dr. Şapoval Oleg
2016 - 2018
4Tehnologii de fabricare și aplicații ale nanoparticulelor și a nanoarhitecturilor bi- și tri-dimensionale pe bază de semiconductori de tip III-V
dr.hab Ursachi Veaceslav
2016 - 2018
5Dispozitiv inteligent pentru hipotermie terapeutică controlată
dr. Cojocaru Victor
2016
6Straturi active de ZnO:Al:RE pentru celule solare
dr.hab Rusu Emil
2015 - 2016
7Elaborarea și carcaterizarea straturilor subțiri nanocristaline pentru acoperira fibrei obtice obținute prin depunerea magnetron
dr. Ghimpu Lidia
2015 - 2016
8Procese şi fenomene fizice în nanostructuri hibride şi materiale multifuncţionale
dr. Zasaviţchi Efim
2015 - 2018
9Elaborarea dispozitivelor medicale
dr. Nica Iurie
2015 - 2018
10Materiale nanostructurate cu bandă interzisă largă pentru dispozitive optoelectronice şi plasmonice
dr.hab Rusu Emil
2015 - 2018
11Micro şi nanostructuri funcţionale din semiconductori organici şi anorganici pentru microelectronică. Convertoare de energie.
dr.hab Nikolaeva Albina
2015 - 2018
12Supraconductibilitatea neuniformă ca bază a spintronicii supraconductoare
dr.hab Sidorenko Anatolie
2015 - 2018
13Cercetarea experimentală a efectului de proximitate în structuri hibride stratificate de supraconductor / feromagne
dr.hab Sidorenko Anatolie
2015 - 2016
14Testarea in regim dinamic a generatoarelor de marime completa utilizati pentru influente activa asupra proceselor atmosferice
dr. Zasaviţchi Efim
2014 - 2015
15Creşterea eficienţei termice a materialelor semiconductoare micro şi nanostructurate şi nanocompoziţilor pe bază de aliaje de bismut pentru convertizoare termoelectrice de energie miniaturizate
dr.hab Nikolaeva Albina
2013 - 2014
16Tehnologii cost-efective de obţinere a structurilor miez-înveliş în bază de ZnO şi TiO2 pentru aplicaţii optoelectronice
dr.hab Rusu Emil
2013 - 2014
17Materiale nanocompozite in baza straturilor interpenetrante de semiconductori si polimeri pentru fabricarea sensorilor si diodelor luminescente
dr. Ghimpu Lidia
2013 - 2014
18Emiţătoare şi receptoare matriciale de radiaţie THz pentru circuite integrate hibride
dr. Sîrbu Lilian
2013 - 2014
19Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică
Andronic Serghei
2012
20Transport cuantic de electroni în nanostructuri pentru aplicări practice
dr. Konopko Leonid
2012 - 2014
21Dispozitive emiţătoare de lumină în baza nanocopoziţilor organici şi anorganici
dr. Sîrbu Lilian
2012 - 2013
22Consolidarea infrastructurii interdisciplinare de cercetare experimentală in domeniul nanotehnologiilor
dr.hab Tighineanu Ion
2011 - 2012
23Depunerea oxizilor complecşi cu funcţionalităţi sporite din aerosolii compuşilor metalorganici: formarea compoziţiei la scară atomică
dr.hab Canţer Valeriu
2011 - 2013
24Proiectarea şi elaborarea dispozitivelor medicale
dr. Nica Iurie
2011 - 2014
25Materiale compozite multifuncţionale din semimetale şi semiconductori în bază de nanotemplate pentru dispozitive termoelectrice şi fotovoltaice, spintronică şi fotonică
dr.hab Nikolaeva Albina
2011 - 2014
26Elemente funcţionale şi microconvertoare pentru sisteme şi produse electronice inteligente cu aplicaţii în industrie, agricultură şi ecologie
dr.hab Sidorenko Anatolie
2011 - 2014
27Ingineria materialelor la scară nanometrică şi dezvoltarea modalităţilor noi de reconfigurare a proprietăţilor şi proceselor electronice, termoelectrice şi spintronice
dr.hab Canţer Valeriu
2011 - 2014
28Elaborarea şi studiul pachetelor asamblate din microfire amorfe şi nanocristaline pentru etichete magnetice de protecţie a purtătorilor de informaţie din hârtie şi plastic
dr.hab Tighineanu Ion
2011 - 2012
29Elaborarea tehnologiei de obţinere a izolatorilor topologici pentru posibila utilizare a lor în spintronică şi calculatoare cuantice
dr. Konopko Leonid
2011 - 2012
30Investigarea supracondubilităţii neomogene în nanostructucturi stratificate supraconductor-feromagnet şi elaborarea valvei de spin în baza lor
dr.hab Sidorenko Anatolie
2011 - 2012
31Elaborarea sistemului microsatelitului de scanare a suprafetei terestre
dr.hab Canţer Valeriu
2011 - 2012
32Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe baza de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice.
dr.hab Rusu Emil
2010 - 2012
33Materiale şi structuri nanoporoase cu gradient de porozitate variabil pentru aplicaţii in optică şi optoelectronică
dr. Ghimpu Lidia
2010 - 2011
34Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicatii termoelectrice
dr. Ioişer Anatolii
2010 - 2011
35Tehnologia si priorităţile fizico-chimice ale peliculelor subţiri şi microfirelor pe baza telururei de plumb pentru convertoare termoelectrice
dr. Meglei Dragoş
2010 - 2011
36Elaborarea tehnologiei de fabricare a micro si nano cristalelor in forma de fire pe baza de semiconductori si semimetale si cercetarea proprietăţilor magnetice si de transport ale lor la extinderi elastice pentru crearea tenso si termo senzorilor sensibili
dr.hab Nikolaeva Albina
2010 - 2011
37Bloc motorizat de scanare tridimensională pentru Spectrometrul Raman Confocal
dr. Leporda Nicolae
2010
38Pelicule supraconductoare de MgB2 cu centre artificiale de pinning pentru aplicaţiile tehnice
dr.hab Sidorenko Anatolie
2010
39Efectele cuantice de interferenta si termoelectricitate in nanofire pe baza de semimetale
dr.hab Nikolaeva Albina
2010 - 2011
40Dispozitive şi metodici de fotosanare a cavităţilor infectate din corpul uman
dr. Nica Iurie
2009 - 2010
41Proiectarea şi elaborarea complexului UEMA - laser
dr. Railean Serghei
2009 - 2010
42Elaborarea şi proprietăţile electro-fizice ale nanofirelor semimetalice cristaline pentru confecţionarea traductoarelor de diversă menire (temperatură, deformaţii, iradieri electromagnetice)
dr. Konopko Leonid
2009 - 2010
43Noi metode electromagnitobiologice în tratarea bolilor canceroase
dr.hab Jovmir Vasile
2009 - 2010
44Cercetări privind utilizarea în chirurgie a undelor electromagnetice de frecvenţe extrem de înalte şi intensitate mică
dr. Ghereg Anatolie
2009 - 2010
45Evaluarea igienică comparativă a morbidităţii nontransmisibile a copiilor din sectorul urban şi rural determinată de unii factori ai mediului ambiant
dr.hab Friptuleac Grigore
2009 - 2010
46Elaborarea tehnologiilor cost efective de creştere a straturilor nanodimensionate de ZnO pentru aplicaţii în nanoelectronică şi fotonică.
dr.hab Rusu Emil
2009 - 2010
47Elaborări de structuri 2D şi 3D metal-dielectric şi metal-semiconductor pentru aplicaţii electronice şi fotonice
dr.hab Tighineanu Ion
2009 - 2010
48Compozite nanostructurate ale halcogenizilor de plumb şi bismuth pentru sisteme de conversie a energiei
dr. Nicorici Andrei
2009 - 2010
49Elaborarea materialelor, structurilor şi dispozitivelor electronice pentru exploatare în condiţii cosmice
dr.hab Canţer Valeriu
2009 - 2010
50Efecte spintronice în nanostructuri semiconductoare cu polarizare electrică
Cârlig Sergiu
2008 - 2009
51Organizarea structurală şi funcţională a clusterului educaţional al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în contextul integrării cercetării cu educaţia
dr.hab Duca Maria
2008 - 2009
52Elaborarea elementelor de dispozitive pe baza structurilor bifilare şi compozit integrate cu microfire
dr. Condrea Elena
2008
53Materiale şi structuri pentru microtermocupluri de utilizare în monitoringul temperaturii obiectelor biologice
dr.hab Nikolaeva Albina
2008
54Elaborarea generatorului de microunde în baza tehnologiei cu benzi paralele
Dîntu Maria
2008 - 2009
55Elaborarea tehnologiei şi a construcţii structurilor în multe straturi pentru confecţionarea convertizoarelor electronice din microfire pentru măsurarea tensiunilor 35-110 kV de curent alternativ
dr. Meglei Dragoş
2008 - 2009
56Convertizor electronic ultrarapid cu tensiunea 4,5 kV stabil la temperatura 200oC
Baranov Simion
2008 - 2009
57Cercetarea supraconductibilităţii reversibile în nanostructuri Supraconductor-Feromagnet – element de bază a spintronicii cu supraconductori
dr.hab Sidorenko Anatolie
2008 - 2009
58Cercetarea forţei de pinning şi a posibilităţilor de creştere a temperaturii critice şi curentului critic în diboridul de magneziu
dr. Zdravkov Vladimir
2008 - 2009
59Modelarea numerică a influenţei active asupra norilor convectivi în limitele dimensiunilor celulei convective
dr. Potapov Evghenii
2008 - 2009
60Elaborarea principiilor fundamentale la realizarea compoziţiilor din matrice metalice cu straturi supraconductoare din diborid de magneziu prin metoda de umectare intergranulară
dr. Prepeliţa Andrei
2008 - 2009
61Mecanismele de stingere a fotoconductivităţii remanente în Pb1-xSnxTe(In)
dr. Nicorici Andrei
2008 - 2009
62Complex experimental modern pentru studiul proprietăţilor electrofizice ale structurilor dimensional limitate
dr.hab Ghiţu Dumitru
2008