Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova
dr. Rusu Andrei
2018 - 2019
2Dezvoltarea e-Infrastructurii ACADEMICA pentru Știința Deschisă în Republica Moldova
dr. Cojocaru Igor
2017 - 2018
3Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM
dr. Cojocaru Igor
2015 - 2018
4Dezvoltarea suportului informaţional pentru efectuarea studiilor scientometrice în Republica Moldova
dr.hab Cuciureanu Gheorghe
2013 - 2014
5Sistem-suport de decizie pentru selecţia, finanţarea şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică cu finanţare publică
dr. Cojocaru Igor - 2011
dr.hab Gaindric Constantin - 2012
2011 - 2012
6Riscuri ce intervin în procesul de trecere de la societatea informaţională către societatea cunoaşterii. Cercetare prospectivă pe exemplul României şi Republicii Moldova
dr. Cojocaru Igor - 2010
dr. Cojocaru Igor - 2011
dr.hab Cuciureanu Gheorghe - 2012
2010 - 2012
7Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional
dr. Cojocaru Igor
2010 - 2011
8Implementarea sistemului educaţional pentru învăţămîntul la distanţă
dr. Cojocaru Igor
2009
9Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice
dr. Cojocaru Igor
2008 - 2010