Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea în practica medicală a produsului Floralgin, unguent şi Floralgin, pastă dentară adezivă
Postolachi Aureliu
2010