Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
S.R.L. Azamet-Pro

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei inovaţionale de procesare a tescovinei de struguri pentru obţinerea unei produceri non-deşeuri în industria vinicolă
dr.hab Bernic Mircea
2016