Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic
dr. Zota Eremei
2017 - 2018
2Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică în RM
dr.hab Groppa Stanislav
2012
3Elaborarea si implimentarea noilor strategii de diagnostic si tratament in abordarea asistentei medicale pacientilor politraumtatizati
dr.hab Kusturov Vladimir
2011 - 2014