Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul Naţional de Sanătate Publică

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Digitalizarea procesului de supraveghere prin implementarea sistemului informațional- epidemiologic COVID-19, (DIGICOV)
dr.hab Spînu Constantin
2020 - 2021
2Prevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.
dr. Zepca Victor
2017 - 2018
3Evaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC
dr.hab Friptuleac Grigore
2017 - 2018
4Studierea aspectelor epidemiologice și virusologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare cu determinarea impactului social.
dr. Sajin Octavian
2016 - 2017
5Studierea comparativă a fumatului şi implementarea unui program preventiv online la adolescenţii din România şi Republica Moldova.
dr. Zepca Victor
2016
6Estimarea factorilor ocupaţionali determinanţi în accidentele vasculare cerebrale
dr.hab Friptuleac Grigore
2015 - 2016
7Studierea infecţiilor virale hemotransmisibile prioritare cu optimizarea supravegherii epidemiologice
dr.hab Spînu Constantin
2015 - 2018
8Studierea particularităților clinico-epidemiologice ale infecțiilor respiratorii virale acute cu optimizarea măsurilor de control și răspuns
dr. Scoferţă Petru
2015 - 2018
9Stabilirea riscului pentru sănătate, cauzat de acțiunea radiaţiilor ionizante şi elaborarea măsurilor de diminuare a expunerii populaţiei
dr.hab Bahnarel Ion
2015 - 2018
10Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării
dr. Pantea Valeriu
2015 - 2018
11Estimarea igienică a factorilor de risc în etiologia accidentelor vasculare cerebrale
dr.hab Friptuleac Grigore
2015 - 2018
12Estimarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu factorii nocivi exogeni şi psihosociali prioritari şi elaborarea măsurilor privind reducerea riscurilor
dr.hab Opopol Nicolae
2015 - 2018
13Gripa, infecţii respiratorii virale acute IRVA, infecţii respiratorii acute severe SARI: optimizarea sistemului de supraveghere epidemiologică întru diminuarea impactului asupra sistemului de sănătate
dr. Spînu Igor
2014 - 2015
14Studierea aspectelor epidemiologice imunologice virusologice şi de profilaxie ale infecţiei HIV asociate cu hepatitele virale parenterale
dr. Guriev Vladimir
2013 - 2014
15Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecțiile nosocomiale.
dr.hab Prisacari Viorel
2012
16Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Sănătatea copiilor şi factorii exogeni de risc”.
dr.hab Friptuleac Grigore
2012
17Optimizarea măsurilor de control şi răspuns la infecţiile virale prioritare.
dr.hab Spînu Constantin
2011 - 2014
18Evaluarea şi perfecţionarea supravegherii infecţiilor incluse în Programul Naţional de Imunizări
dr.hab Bucov Victoria
2011 - 2014
19Estimarea sănătăţii copiilor în relaţie cu factorii exogeni
dr.hab Bahnarel Ion
2011 - 2014
20Studiul aspectelor igienice şi medico-sociale ale maladiilor profesionale, elaborarea măsurilor de diminuare a invalidităţii
dr. Iachim Vasile - 2011
dr. Iachim Vasile - 2012
dr. Ferdohleb Alina - 2013
dr. Ferdohleb Alina - 2014
2011 - 2014
21Estimarea sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii de risc ambientali
dr.hab Friptuleac Grigore
2011 - 2014
22Studiul epidemiologic al impactului temperaturilor extremale ale aerului asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova în condiţiile schimbării climatului
dr.hab Opopol Nicolae
2011 - 2014
23Optimizarea supravegherii epidemiologice la unele maladii zooantroponoze cu elaborarea măsurilor de control şi răspuns
dr. Cojocaru Radu
2011 - 2014
24Stabilirea riscului pentru sănătate determinat de poluarea mediului ambiental cu radionuclizi naturali şi tehnogeni cu elaborarea tehnologiilor de bioremediere a solurilor radiocontaminate
dr.hab Coreţchi Liuba
2011 - 2014
25Studierea particularităţilor epidemiologice ale gripei sezoniere, pandemice şi IRVA.
dr. Scoferţă Petru
2011 - 2014
26Estimarea morbidităţii copiilor din zona r. Prut prin maladii hidric transmisibile şi elaborarea măsurilor de prevenţie
dr.hab Friptuleac Grigore
2011 - 2012
27Contribuţii în studierea particularităţilor clinico-epidemiologice şi tratamentul hepatitelor virale şi profilaxia cirozelor hepatice la copii prin utilizarea preparatului autohton Pacovirină.
dr. Bîrca Ludmila - 2011
dr.hab Spînu Constantin - 2012
2011 - 2012
28„Cercetări privind cartarea naţionala a radionuclizilor (în diferiţi factori de mediu) pentru protecţia populaţiei în conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi ale UE”.
dr.hab Coreţchi Liuba
2010
29Stabilirea corelării dintre tipul solurilor şi concentraţiile de Radon
dr. Caterinciuc Natalia
2010 - 2011
30Cercetari privind cartarea naţională a Radonului (în interior şi în diferiţi factori de mediu) pentru protecţia populaţiei ţn conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi ale UE.
dr.hab Bahnarel Ion
2010
31Evaluarea morbidităţii populaţiei umane cu hidatidoză şi eficientizarea măsurilor de supraveghere şi prevenire.
Isac Maria
2010
32Studiul mecanismelor de transmitere a rezistenţei E.coli implicată în patologia umană.
Evtodienco Vasilie
2010
33Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV
dr. Calin Vasile
2010
34Studierea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice şi eficacităţii măsurilor de combatere a gripei şi infecţiilor respiratorii virale acute
dr. Scoferţă Petru
2009 - 2010
35Perfecţionarea supravegherii epidemiologice a maladiilor infecţioase transmise prin vectori în Republica Moldova
dr. Chicu Valeriu
2009 - 2010
36Evaluarea igienică comparativă a morbidităţii nontransmisibile a copiilor din sectorul urban şi rural determinată de unii factori ai mediului ambiant
dr.hab Friptuleac Grigore
2009 - 2010
37Stabilirea efectelor medico-biologice ale radiaţiilor ionizante
dr.hab Bahnarel Ion
2009 - 2010
38Perfecţionarea sistemului de monitorizare a infecţiilor nozocomiale în instituţiile medicale de profil obstetrical
dr. Cojocaru Radu
2009 - 2010
39„Evaluarea igienică a calităţii apei potabile şi stării de sănătate a copiilor în dependenţă de schimbările climaterice elaborarea măsurilor de profilaxie”
dr.hab Friptuleac Grigore
2009 - 2010
40Contribuţii în tratamentul hepatitelor virale şi profilaxia cirozelor hepatice la copii prin utilizarea preparatului autohton Pacovirină
dr. Bîrca Ludmila
2009 - 2010
41Evaluarea nivelului contaminării mediului înconjurător şi organismului uman cu bifenili policloruraţi şi alţi compuşi organici persistenţi, elaborarea măsurilor de diminuare a impactului lor nociv
dr.hab Opopol Nicolae
2008 - 2010
42Studierea condiţiilor de muncă şi stării de sănătate a lucrătorilor medicali din asistenţă medicală de nivel primar; elaborarea măsurilor de profilaxie
dr. Iachim Vasile
2008 - 2010
43Studierea incidenţei de infectare cu virusurile hepatitelor B şi C a femeilor de vîrstă fertilă şi eficacităţii vaccinării lor.
dr. Rîmiş Constantin
2008 - 2010