Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Bazele științifice și practice ale sanocreatologiei. Volumul 1. Problema sănătății. Sanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.
dr.hab Furdui Teodor
2016 - 2017
2Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologii de estimare, dezvoltarea sistemului de clasificare a acesteia
dr.hab Furdui Teodor
2015 - 2018
3Alimentaţia în raport cu tipurile constituţiei. Impactul alimentaţiei asupra sanogenităţii gameţilor masculini.
dr.hab Strutinschi Tudor
2015 - 2018
4Profilul metabolic RMN şi cromatografic al unor fluide biologice şi modificarea acestui profil în urină sub influenţa alimentaţiei (METABOLOM)
dr. Uşurelu Natalia
2013 - 2014
5Particularităţile conţinutului de microelemente la sportivii de 15-19 ani în condiţii confortogene şi stresogene.
dr. Garaeva Olga
2011 - 2012
6Elaborarea metodelor fiziologice de fortificare şi menţinere a sănătăţii somatice şi psihice
dr. Ciochină Valentina
2011 - 2014
7Elaborarea bazei ştiinţifice a sănătăţii psihice şi identificarea nivelelor de expresie a ei.
dr.hab Furdui Teodor
2011 - 2014
8Elaborarea şi testarea noilor remedii medicamentoase pentru menţinerea coordonată a bacteriocenozei intestinale la nivel sanogen
dr.hab Timoşco Maria
2009 - 2010
9Influenţa hipoxiei asupra capacităţilor funcţionale ale sistemului cardiopulmonar
dr. Ciochină Valentina
2008 - 2009
10Studierea morfologiei spermei de taur la acţiunea stresului hipo- şi hipertermic
dr. Mereuţă Ion
2008 - 2009
11Sistem informaţional pentru managementul ştiinţific al instituţiei de cercetare
dr. Magariu Galina
2008 - 2009
12Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti (arta muzicală)
dr.hab Cojocaru Svetlana
2008 - 2009
13Sistem automatizat de instruire în domeniul examinării ultra-sonografice
dr.hab Gaindric Constantin
2008 - 2009