Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare
dr. Tudor Elena
2021 - 2024
2Particularități clinico-imunologice și de tratament al co-infecției TB/COVID-19, (TBCOVID19)
dr.hab Ghinda Serghei
2020 - 2021
3Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psiho-sociale ale vîrstnicului vulnerabil
dr. Negară Anatolie
2020 - 2023
4Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV
dr.hab Djugostran Valeriu
2020 - 2023
5Aspectele clinice şi patogenice de diagnostic și tratament ale hipertensiunii pulmonare în cadrul bronhopneumopatiei obstructive cronice.
dr.hab Pisarenco Serghei
2015 - 2018
6Particularităţile imune ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară cu rezistenţă primară şi secundară
dr.hab Ghinda Serghei
2015 - 2018
7Studierea dereglărilor (eficacității administrării endolimfatice indirecte a preparatului Rifonat în tratamentul tuberculozei pulmonare) homeostazei proteice și optimizarea măsurilor curative de reabilitare endoecologică în tuberculoza pulmonară
dr.hab Djugostran Valeriu
2015 - 2018
8Analiza complexă multifactorială a situaţiei epidemiologice în teritoriile cu nivel diferit a incidenţei tuberculozei
dr.hab Iavorschi Constantin
2015 - 2018
9Optimizarea diagnosticului rapid al cazurilor de tuberculoză rezistentă prin perfecționarea metodelor de testare a sensibilității
dr. Crudu Valeriu
2015 - 2018
10Aspecte medico-sociale, microbiologice și imunogenetice a tuberculozei dezvoltate în focar
dr. Tudor Elena
2015 - 2018
11Aspecte de diagnostic şi management al tratamentului tuberculozei cu rezistenţă extinsă (XDR şi XXDR)
dr.hab Sain Dumitru
2015 - 2018
12Aspecte medico-sociale și imunogenetice ale dezvoltării tuberculozei
dr. Tudor Elena
2013 - 2014
13Influenţa coinvaziei tuberculoza pulmonară şi Toxocara canis asupra evoluţiei reactivităţii imunologice şi rezistenţei preimune.
dr.hab Ghinda Serghei
2013 - 2014
14Caracteristica clinico-patogenetică şi optimizarea tratamentului hipertensiunii pulmonare la bolnavii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă.
dr.hab Pisarenco Serghei
2013 - 2014
15Rolul factorilor genetici în dezvoltarea hepatitei medicamentoase în tuberculoză.
dr. Molotievskiy Munteanu Natalia
2012 - 2013
16Optimizarea terapiei combinate a co-infecţiei TB/HIV: abordări farmacocinetice şi farmacogenetice
dr. Tudor Elena
2012
17Studierea particularităţilor clinico-evolutive şi perfecţionarea managementului în pneumoniile comunitare
dr.hab Botnaru Victor
2011
18Elucidarea cauzelor, consecin-ţelor şi aspectelor de management ale abandonului tratamentului antituberculos
dr.hab Sain Dumitru
2011 - 2014
19Studierea dereglărilor homeostazei proteice şi optimizarea măsurilor curative de reabilitare endoecologică în tuberculoza pulmonară
dr.hab Djugostran Valeriu
2011 - 2014
20Studierea cauzelor depistării tardive a cazurilor noi de tuberculoză pulmonară şi insuccesul tratamentului la etapa actuală
dr.hab Iavorschi Constantin
2011 - 2014
21Optimizarea metodelor microbiologice pentru diagnosticul rapid şi monitorizarea tuberculozei rezistente
dr. Crudu Valeriu
2011 - 2014
22Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe baza de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice.
dr.hab Rusu Emil
2010 - 2012
23Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în pleureziile exudative tuberculoase
dr.hab Djugostran Valeriu
2009 - 2010
24Specificul evoluţiei manifestării tuberculozei pulmonare cronice în condiţiile contemporane, perfecţionarea metodelor de tratament
dr.hab Iavorschi Constantin
2009 - 2010
25Perfecţionarea metodelor chirurgicale în tratamentul complex al tuberculozei chimiorezistente
dr.hab Sofronie Silviu - 2008
dr. Tudor Elena - 2009
dr. Tudor Elena - 2010
dr. Tudor Elena - 2011
2008 - 2012
26Unele aspecte imuno-genetice ale polipozei rinosinuzale
dr. Tudor Elena
2008 - 2009
27Perfecţionarea algoritmului de diagnostic şi optimizarea tratamentului antialergic în Tuberculoza pulmonară şi astmul bronşic
dr.hab Ghinda Serghei
2008 - 2012
28Elaborarea criteriilor de expertiză medico-socială a bolnavilor cu patologie bronhobstructivă cronică
dr. Moscovciuc Ana
2008 - 2012