Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Managementul politraumei Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM
dr.hab Kusturov Vladimir
2020 - 2023
2Tratamentul prin terapie celulară a ischemiei critice a membrului inferior.
dr. Calistru Anatol
2016 - 2017
3Fundamentalizarea performanțelor în domeniul neuroștiinței prin acces și colaborare cu Platformele Europene de Cercetare
dr.hab Groppa Stanislav
2015 - 2016
4Particularităţile mecanismelor patogenetice, managementul ne-invaziv si neurochirurgical al AVC ischemic în populația RM.
dr.hab Groppa Stanislav
2015 - 2016
5Optimizarea strategiei și tacticii medico-chirurgicale de tratament al leziunilor asociate și fracturilor multiple la pacienții cu traumatism toracic
dr.hab Kusturov Vladimir
2015 - 2018
6Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM.
dr. Zota Eremei
2015 - 2018
7Optimizarea managementului terapeutic precocea pacientului critic prin implementarea metodelor angiografice miniinvazive şi de repermeabilizare trombolitică.
dr.hab Ciobanu Gheorghe
2015 - 2018
8Sistemul informaţional distribuit «DICOM Network»
dr. Bogatencov Petru
2014 - 2015
9Aprecierea stării funcționale a structurilor neuronale și de transmitere aferente și eferente a sistemului nervos central si periferic prin metoda examenului complex
dr.hab Groppa Stanislav
2014 - 2015
10Elaborarea si implimentarea noilor strategii de diagnostic si tratament in abordarea asistentei medicale pacientilor politraumtatizati
dr.hab Kusturov Vladimir
2011 - 2014
11„ Optimizarea acordărei ajutorului medical pacienţilor grav politraumatizaţi conform conceptului „damage control”.Elaborarea algoritmului diagnosticului şi tratamentului consecinţiilor traumatizmului abdominal asociat cu leziunile aparatului locomotor .”
dr. Pascari Vasile
2010