Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie
dr. Efremova Nadejda
2018 - 2019
2Conservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor
dr. Batîr Ludmila
2017 - 2018
3Modificarea statutului redox și a expresiei genelor legate de stres la Spirulina(Arthrospira) în condiții de stres oxidativ indus
dr.hab Rudic Valeriu
2016 - 2018
4Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă
dr. Corcimaru Serghei
2016 - 2017
5Nanoprocedee de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice de origine fungică
dr. Bivol Cezara
2016 - 2017
6Tehnologii de biosinteză a nanoparticulelor de Se cu utilizarea spirulinei
dr.hab Rudic Valeriu
2016 - 2017
7Tehnologie de utilizare a cianobacteriei Spirulina platensis pentru purificarea apelor reziduale cu perspectiva utilizării ulterioare a biomasei
dr.hab Rudic Valeriu
2015 - 2016
8Potențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți
dr. Corcimaru Serghei
2015 - 2018
9Stresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină
dr.hab Rudic Valeriu
2015 - 2018
10Utilizarea nanomaterialelor în biotehnologia cultivării fungilor miceliali şi levurilor ca strategie de sporire a performanţelor biotehnologice
dr. Ciloci (Deseatnic) Alexandra
2015 - 2018
11Tehnologii cost efective de obținere a nanoparticulelor de Ag cu utilizarea cianobacteriilor și microalgelor ca suport
dr.hab Rudic Valeriu
2014 - 2015
12Elaborarea și implementarea tehnologiei de obținere a premixelor selencomponente în baza biomasei de spirulină
dr.hab Rudic Valeriu
2013 - 2014
13Noi procedee de obţinere a preparatelor proteolitice fungice cu divers grad de puritate
dr. Clapco Steliana
2012 - 2013
14Echipament analitic modern pentru asigurarea unui nivel înalt al cercetărilor în domeniul biotehnologiei microbiologice
dr.hab Rudic Valeriu
2012
15Preparate enzimatice antioxidante obţinute din drojdii
dr. Efremova Nadejda
2012 - 2013
16Evaluarea şi valorificarea potenţialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile
dr. Corcimaru Serghei
2011 - 2014
17Stabilirea mecanismelor de modificare a statutului oxidativ şi a componenţei biochimice a biomasei unor microalge sub acţiunea metalocomplexelor în scopul obţinerii preparatelor antioxidante
dr.hab Rudic Valeriu
2011 - 2014
18Tehnologii inovaţionale microbiene pentru producerea polizaharidelor şi enzimelor hidrolitice cu utilizări polivalente
dr.hab Usatîi Agafia
2011 - 2014
19Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microalge şi cianobacterii la pătrunderea în celulă şi imobilizarea pe suprafaţa ei.
dr.hab Rudic Valeriu
2011 - 2012
20Bioacumularea şi recuperarea microcomponentelor metalice din slamul rezultat la solubilizarea alcalină a uraniului din minereu cu ajutorul cianobacteriilor şi microalgelor
dr. Chiriac Tatiana
2010 - 2012
21Organizarea unei infrastructuri experimentale pentru întreţinerea şi valorificarea colecţiei de microorganisme cu multiple utilităţi biotehnologice
dr. Stepanov Vitalie
2010
22Obţinerea regulatorului de creştere a plantelor din deşeurile agroindustriale (seminţe de tomate) şi studiul reacţiilor lui fiziologic biochimice ce induc rezistenţa la boli la culturile cereale
dr.hab Chintea Pavel
2010 - 2011
23Monitoringul şi ameliorarea surselor de materie primă cu conţinut valoros de elemente esenţiale în baza plantelor acvatice superioare şi a microalgelor
dr.hab Rudic Valeriu
2010 - 2011
24Implementarea producerii industriale si utilizarii clinice a preparatului Ferribior.
dr.hab Rudic Valeriu
2010 - 2011
25Preparate antiaterogene de origine algală
dr.hab Rudic Valeriu
2009 - 2010
26Procesarea drojdiilor rezultate în urma vinificării în scopul obţinerii carbohidraţilor pentru utilizarea în diverse domenii
dr. Topală Lilia
2009 - 2010
27Bioaditive nutraceutice imunostimulente, antianemice şi antidiabetice noi în baza biomasei de spirulină cu conţinut prognozat de principii bioactive şi bioelemente (fier şi crom) metabolizate
dr. Elenciuc Daniela
2008 - 2009
28Studiul procesului de matanogeneză şi elaborarea tehnologiilor de sinteză a vitaminei B12 de uz furager
dr. Valuţă Ana
2008 - 2009
29Efectorii sintezei catalazei ca factori reglatori ai activităţii biosintetice a fungilor – producători de enzime
dr. Sîrbu Tamara
2008 - 2009
30Studierea biosintezei lipidelor la actinomicete şi posibilităţii utilizării amidelor acizilor graşi în reglarea fermentativă a compoziţiei lor
dr.hab Burţeva Svetlana - 2008
dr. Popov Natalia - 2009
2008 - 2009
31Implementarea tehnologiilor de cultivare a ierburilor perene, adaptate la noile condiţii de gospodărire, pentru organizarea sistemului primar de producere a seminţelor.
dr. Darie Valerian
2008