Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane
dr. Paladi Oxana
2020 - 2023
2Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale
dr. Franţuzan Ludmila
2020 - 2023
3Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
dr. Vicol Nelu
2020 - 2023
4Asigurarea ştiinţifică a calită- ţii, eficienţei şi relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general
dr. Franţuzan Ludmila
2015 - 2018
5Epistemologia şi praxeologia asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
dr.hab Bolboceanu Aglaida
2015 - 2018
6Elaborarea mecanismelor şi metodologiilor pedagogice de conjugare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziuni sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
dr. Cara Angela
2015 - 2018
7Asigurarea ştiinţifică, curriculară şi metodologică a calităţii şi eficienţei procesului de educaţie timpurie
dr. Vasian Tatiana
2015 - 2018
8Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii
dr.hab Pogolşa Lilia
2015 - 2018
9Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educației europene pentru limbi
dr. Cazacu Tamara - 2015
dr. Marin Mariana - 2016
dr. Marin Mariana - 2017
2015 - 2018
10Sisteme psihopedagogice de formare a atitudinii civice active şi a competenţelor de incluziune socială la elevi în cadrul disciplinelor socio-umane
dr.hab Pogolşa Lilia
2011 - 2014
11Moduri şi procedee de optimizare a procesului educaţional în învăţămîntul general din perspectiva societăţii competitive
dr. Botgros Ion
2011 - 2014
12Principii şi metode de integrare naţional – europeană a valorilor educaţiei umaniste în gimnaziu şi liceu.
dr. Cazacu Tamara - 2014
dr.hab Pâslaru Vladimir - 2013
dr.hab Pâslaru Vladimir - 2011
dr.hab Pâslaru Vladimir - 2012
2011 - 2014
13Modele şi metode psihopedagogice de socializare a copiilor de vîrstă preşcolară din perspectiva modernizării procesului educaţional
dr.hab Cemortan Stela
2011 - 2014
14Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a procesului de dezvoltare a personalităţii elevului în contextul sociocultural modern
dr.hab Bolboceanu Aglaida
2011 - 2014
15Paradigme, metode şi tehnici de educaţie integrală în învăţămîntul general
dr. Hadîrcă Maria
2011 - 2014