Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Incubatorul de Inovare "Innocenter"

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „InnoCenter”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013
dr. Aricova Zinovia
2013