Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Analiza complexă a acumulării micotoxinelor în produse alimentare pe parcursul depozitării
dr. Mitina Irina
2019 - 2020
2Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă
dr. Zamorzaeva Irina
2018 - 2019
3Echipament pentru Investigarea stării funcţionale, Capacităţii de Adaptare şi Rezistenţei plantelor la Secetă, Salinizare, Arşiţă, Răcire, Disbalanţă Nutritivă, etc.
dr.hab Botnari Vasile
2017 - 2018
4Diagnosticul maladiilor rădăcinii grâului
dr. Deaghileva Angela
2017 - 2018
5Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane asociat unor contaminanţi din produsele alimentare locale de origine vegetală şi animală
dr. Stratulat Tatiana
2016 - 2018
6Elucidarea factorilor genetici de bază implicaţi în formarea caracterelor cantitative la plantele de cultură (tomate, orz, porumb)
dr. Grigorcea Sofia
2016 - 2017
7Îmbunătățirea productivității și durabilității viței de vie (Vitis vinifera L.) cultivată în condiții nefavorabile prin utilizarea microelementelor si microorganismelor
dr.hab Veliksar Sofia
2015 - 2016
8Evaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea metodelor de inducere a cros-toleranței
dr.hab Ştefîrţă Anastasia
2015 - 2018
9Sisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole
dr.hab Botnari Vasile
2015 - 2018
10Tehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor
dr. Tumanova Lidia
2015 - 2018
11Elaborarea tehnologiilor inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în contro- lul impactului insectelor dăunătoare și a agenților patogeni
dr.hab Voineac Vasile
2015 - 2018
12Principii biotehnologice de studiu al interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali
dr. Andronic Larisa
2015 - 2018
13Organizarea genetico-ecologică a caracterelor valoroase complexe (rezistenţă, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea şi reproducerea soiurilor performante.
dr.hab Lupaşcu Galina
2015 - 2018
14Valorificarea plantelor medicinale pentru menţinerea, fortificarea sănătăţii prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare şi extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioară
dr.hab Gonceariuc Maria
2015 - 2018
15Estimarea rolului agenţilor biologici în reglarea densităţii organismelor dăunătoare şi elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de câmp.
dr.hab Nastas Tudor
2015 - 2018
16Elaborarea tehnologiilor inovaţionale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potenţialului entomoacarifaunei benefice şi aplicarea procedeelor bioraţionale de protecţie a plantelor.
dr. Batco Mihail
2015 - 2018
17Formarea sindromului C4 la C4 şi C3 plante: analiza structurală, funcţională şi moleculară
dr.hab Balaur Nicolae
2015 - 2018
18Studiul structurii chimice şi activităţii biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi şi imobilizaţi pe polimeri de suport pentru utilizarea in tehnologiile de cultivare a plantelor
dr. Ivanova Raisa
2015 - 2018
19Studiul particularităţilor creşterii, fructificării şi proceselor de maturare a fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2015 - 2018
20Influenţa proceselor de iniţiere şi reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra dezvoltării plantelor şi rezistenţei lor faţă de factorii de stres abiotic.
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2015 - 2018
21Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protecţie integrată a culturilor agricole
dr.hab Voloşciuc Leonid
2015 - 2018
22Identificarea factorilor de risc fitosanitar și optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrată a culturilor agricole
dr.hab Todiraş Vladimir
2015 - 2018
23Elaborarea şi managementul Sistemului naţional de conservare a agrobiodiversităţii vegetale pentru agricultură şi securitatea alimentară a Republicii Moldova
dr. Ganea Anatolie
2015 - 2018
24Evaluarea mecanismelor induse de derivați ai acidului salicilic vizând eficientizarea utilizării apei de către plante în condiții de secetă
dr. Melenciuc Mihail
2015 - 2016
25Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de linte Verzuie.
dr.hab Celac Valentin
2014 - 2015
26Obţinerea bioregulatorilor noi de origine vegetală şi studierea inducerii reacţiilor de fi ziologo-biochimice ale rezistenţei la boli şi productivităţii plantelor de grâu
dr.hab Chintea Pavel - 2013
dr. Maşcenco Natalia - 2014
2013 - 2014
27Argumentarea biologică a sistemului ecologic de protecţie a culturilor Solanaceae în baza diagnosticării şi formării structurii populaţiilor de dăunători şi entomofagi în condiţii de stres ecologic
dr.hab Nastas Tudor
2013 - 2014
28Utilizarea speciilor de Trichogramma şi a altor entomofagi în controlul insectelor defoliatoare în parcurile din Republica Moldova şi România
dr. Gavriliţă Lidia
2013 - 2014
29Utilizarea compoziţiilor de microelemente şi microorganisme pentru ameliorarea fertilităţii solului în plantaţiile viticole
dr.hab Veliksar Sofia
2012 - 2014
30Expresia genelor RUBPcarboxilazei/oxigenazei, PEPcazei şi ultrastructura cloroplastelor plantelor C3 şi C4 în absenţa fotorespiraţiei aparente
dr.hab Balaur Nicolae
2012 - 2013
31Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia Mill.)
dr.hab Gonceariuc Maria
2012 - 2013
32Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac
dr.hab Celac Valentin
2012 - 2013
33Elaborarea procedeelor de reglare a densităţii organismelor dăunătoare prin aplicarea substanţelor biologic active şi entomofagilor in protecţia integrată a culturilor agricole
dr.hab Nastas Tudor
2011 - 2014
34Elucidarea capacităţii de coordonare şi integrare a funcţiilor în interconexiunea „rădăcină – tulpină - frunze” a unor specii de plante de cultură în diferite condiţii hidro-termice, nutriţie minerală şi salinizare
dr.hab Ştefîrţă Anastasia
2011 - 2014
35Elaboararea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice; perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor
dr.hab Gonceariuc Maria
2011 - 2014
36Estimarea eficacităţii biologice şi securităţii ecologice a pesticidelor bioraţionale noi şi elaborarea procedeelor de aplicare a lor în agricultura ecologică şi convenţională
dr.hab Voineac Vasile
2011 - 2014
37Optimizarea sistemelor de monitorizare şi elaborarea prognozelor dezvoltării bolilor şi dăunătorilor pentru protecţia plantelor în agricultura convenţională şi ecologică
dr.hab Todiraş Vladimir
2011 - 2014
38Crearea hibrizilor înalt productivi, rezistenţi la boli şi dăunători, a culturilor de sorg, producerea seminţelor de categorii superioare şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare
dr. Moraru Gheorghe
2011 - 2014
39Elaborarea metodelor de dirijare a dezvoltării artropodelor dăunătoare şi a entomoacarifaunei benefice pentru protecţia bioraţională a culturilor agricole
dr. Batco Mihail
2011 - 2014
40Biotehnologii avansate şi mecanisme genetice şi fiziologice de inducere a variabilităţii genotipice şi formarea unui potenţial genetic sporit de productivitate şi rezistenţă al C3 şi C4 plantelor
dr.hab Balaur Nicolae
2011 - 2014
41Studierea activităţii aparatului fotosintetic şi centrelor de atracţie în diferite faze ale ontogenezei plantelor pomicole şi viticole
dr.hab Şişcanu Gheorghe
2011 - 2014
42Elaborarea tehnologiilor genetice de creare a soiurilor şi hibrizilor de culturi agricole, cu potenţial ereditar înalt pentru caracterele de producţie, calitate şi rezistenţă
dr.hab Lupaşcu Galina
2011 - 2014
43Obţinerea regalatorilor naturali de creştere, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice, precum şi implementarea lor în tehnologiile de cultivare a plantelor
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2011 - 2014
44Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare
dr.hab Voloşciuc Leonid
2011 - 2014
45Principii şi procedee tehnologice de formare şi păstrare a fructelor soiurilor noi de măr în atmosfera controlată
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2011 - 2014
46Cercetări genetico-moleculare ale genomurilor plantelor de cultură cu caractere valoroase în ameliorare
dr.hab Barbacar Nicolae
2011 - 2014
47Conservarea ex situ şi in situ a agrobiodiversităţii, managementul şi utilizarea eficientă a resurselor genetice vegetale în agricultura Republica Moldova
dr. Ganea Anatolie
2011 - 2014
48Implementarea metodelor fizico-chimice din biologie în agricultura organică
dr.hab Dascaliuc Alexandru
2010 - 2012