Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Zoologie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova
dr.hab Zubcov Elena
2018 - 2019
2Modernizarea infrastructurii Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul biobankingului și barcodării genetice a biodiversității
dr.hab Toderaş Ion
2017 - 2018
3Grupele economic importante de himenoptere parazitare (Hymenoptera) şi gazdele lor în bazinul Nistrului Mijlociu.
dr. Calestru Livia
2017 - 2018
4Diversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
dr. Gherasim Elena
2017 - 2018
5Catalogul сolecţiei entomologice ”Nicolae Zubovski”
dr.hab Derjanschi Valeriu
2016 - 2017
6Riscurile populaţionale ale speciilor model Ciconia ciconia şi Cygnus olor în condițiile sinantropizării, creşterii influenței modificărilor antropice și schimbărilor climaterice
dr. Bogdea Larisa
2015 - 2016
7Evaluarea impactului populaţiilor moluştelor bivalve-invazive asupra comunităţilor planctonice ale ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi Belarusi
dr.hab Ungureanu Laurenţia
2015 - 2016
8Fortificarea capacităților Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul IPM prin conexiune la Infrastructura de Cercetare Europeană.
dr.hab Toderaş Ion
2015 - 2016
9Controlul agrotehnologic și biotehnologic asupra nematodelor invazive for- matoare de chisturi în Re- publica Moldova şi Italia
dr.hab Toderaş Ion
2015 - 2016
10Stabilirea structurii, funcţionarii, toleranței comunităţilor de hidrobionţi și dezvoltarea principiilor ştiinţifice ale managementului bioproductivităţii a ecosistemelor acvatice
dr.hab Zubcov Elena
2015 - 2018
11Studiul diversității și structurii comunităților de vertebrate terestre în zona de ecoton și a habitatelor adiacente în contextul programului Natura 2000
dr. Munteanu Andrei
2015 - 2018
12Diversitatea, structura și funcționarea complexelor faunistice naturale și antropizate în contextul fortificării strategiei securității naționale a Republicii Moldova
dr.hab Toderaş Ion
2015 - 2018
13Adaptarea metodelor biologice în protecţia plantelor legumicole de fitonematode parazite pereculoase şi alte maladii fitopatogene în teren protejat din R.Moldova
dr. Poiras Larisa
2014 - 2015
14Implementarea alimentaţiei coloidale hidroponice în perioadele critice de dezvoltare a păsărilor exotice
dr. Munteanu Andrei
2014
15Elaborarea principiilor monitoringului hidrobiologic complex al ecosistemelor tehnologice ale întreprinderilor energetice
dr.hab Zubcov Elena
2014 - 2015
16Studiul entomofaunei din pădurile seculare de importanţă europeană de pe teritoriul Republicii Moldova
dr. Baban Elena
2014 - 2015
17Modalităţile reale de aplicare a substanţelor biologic active în vederea diminuării pagubelor de meloidogyne culturilor horticole pe teren protejat din Italia şi R.Moldova
dr. Poiras Larisa
2013 - 2014
18Echipament pentru monitorizarea telemetrică şi control eficient al stării populaţiilor de animale vertebrate terestre rare şi de importanţă economică
dr. Nistreanu Victoria
2012
19Diversitatea, importanţa şi particularităţile adaptive ale faunei de vertebrate terestre (mamifere, păsări, reptile, amfibieni) in ecosisteme recreative şi urbane
dr. Sochircă (Vasilașcu) Natalia
2012 - 2013
20Evaluarea diversităţii, structurii şi stării funcţionale a ihtiocenozelor zonelor umede din ecosistemele acvatice ale Prutului inferior.
dr. Bulat Denis
2011 - 2012
21Evaluarea diversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice şi elaborarea metodologiei naţionale a monitoringului lor integrat conform directivelor europene
dr.hab Zubcov Elena
2011 - 2014
22Invaziile biologice şi impactul lor asupra diversităţii, structurii şi funcţionării ecosistemelor naturale şi antropizate din R. Moldova
dr.hab Toderaş Ion
2011 - 2014
23Studiul potenţialului de adaptare a diferitor grupe taxonomice de animale terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei lor
dr. Munteanu Andrei
2011 - 2014
24Elaborarea măsurilor de reglare a efectivelor animalelor economic importante şi de protecţie a speciilor rare
dr.hab Derjanschi Valeriu - 2013
dr.hab Derjanschi Valeriu - 2014
dr.hab Andreev Alexei - 2011
dr.hab Andreev Alexei - 2012
2011 - 2014
25Elaborarea tehnologiei performante complete de creştere şi exploatare a familiilor de albine Apis mellifera Carpatica
dr. Cebotari Valentina
2011 - 2014
26Evaluarea biodiversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice ale sectorului inferior al r. Prut în condiţiile actuale
dr.hab Zubcov Elena
2011 - 2012
27Importanţa fâşiilor forestiere în menţinerea diversităţii entomofaunei agrocenozelor, rolul lor în protecţia insectelor folositoare şi reglarea numerică a celor dăunătoare în aspect comparativ dintre R. Moldova şi România
dr. Bacal Svetlana
2010 - 2012
28Studiu ecologico-etologic şi particularităţile evolutiei populaţiilor popândaului comun (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) în zona periferică a arealului
dr. Savin Anatolie
2010 - 2012
29Adaptările ecologice a insectelor (Insecta:Collembola, Coleoptera, Hymenoptera,Lepidoptera) la schimbările sezoniere ale mediului din luncile inundabile ale rîurilor Europei de Est (ca exemplu în Bielorusia şi Moldova)
dr.hab Buşmachiu Galina
2010 - 2011
30Completarea echipamentului modern donat cu sistem de mineralizare a eşantionalor biologice pentru realizarea investigaţiilor ecotoxicologice şi elaborarea tehnologiilor avansate în acvacultură.
dr.hab Zubcov Elena
2010
31Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească
dr. Delinschi Andrian
2010 - 2011
32Estimarea stării ecologice şi elaborarea propunerilor pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice ale ecosistemelor piscicole.
dr. Bagrin Nina
2010 - 2011
33REVELAREA CALITĂŢII APEI ŞI STĂRII HIDROBIOCENOZELOR A ECOSISTEMELOR ACVATICE DIN SECTORUL INFERIOR AL R.PRUT
dr.hab Zubcov Elena
2009 - 2010
34Studiul răspândirii echinococozei la cânii vagabonzi din mun. Chişinău, elaborarea măsurilor de profilaxie şi tratament
dr. Rusu Ştefan
2009 - 2010
35Caracteristica moleculară a ciupercilor entomopatogene şi rolul lor în controlul biologic al căpuşelor ixodide
dr.hab Toderaş Ion
2009
36Posibilităţi reale de diagnosticare a infecţiilor bacteriene şi utilizarea lor în controlul biologic al dăunătorilor pomilor fructiferi Sciaphobus squalidus (Gyll.) şi Tatianaerhynchites aequatus (L.)
dr. Molotievskiy Munteanu Natalia
2008
37Elaborarea metamaterialelor în baza nanocompoziţilor ZnSe/metal
dr. Monaico Eduard
2008
38Interrelaţiile în cadrul sistemului „Păsări migratoare-căpuşe ixodide” şi rolul lor în formarea infecţiilor în focarele naturale din regiunea nord-vest a Federaţiei Ruse şi din Republica Moldova
dr. Uspenskaia Inga - 2009
dr.hab Toderaş Ion - 2008
2008 - 2009
39Răspândirea, sistematica şi evoluţia elefanţilor neozoicului târziu al eurasiei
dr.hab David Anatolie
2008 - 2009
40Strategii ecologo-etologice de adaptare ale unor specii de micromamalii la modificările antropogene ale mediului înconjurător (pe exemplul agrocenozelor şi teritoriilor urbanizate ale Republicii Moldova, Moscovei şi Regiunii Moscova)
dr. Munteanu Andrei
2008 - 2009
41Legităţile variabilităţii intraspecifice a structurii şi dinamicii populaţiilor de ciprinide (pe exemplul speciei abramis brama l) din Republica Moldova şi partea europeană a Rusiei
dr.hab Usatîi Marin
2008 - 2009
42Senzori de gaze selectivi în baza structurilor ZnO unidimensionale, bidimensionale şi tridimensionale
dr.hab Ursachi Veaceslav - 2009
dr.hab Lupan Oleg - 2008
2008 - 2009
43Biodiversitatea insectelor (insecta: collembola, coleoptera, lepidoptera) din ecosistemele adiacente râurilor din Belarus si Moldova în aspect comparativ
dr.hab Buşmachiu Galina
2008 - 2009
44Cercetarea proprietăţilor optice ale cristalelor anizotrope CuAlxFe1-хS2 şi CuAlxGa1-хSe2 pentru construirea traductoarelor sensibile la polarizare, inclusiv traductoarele pe fibra optică pentru câmpurile fizice
dr.hab Sîrbu Nicolae
2008 - 2009
45Parametri interiori ai heterostructurilor nanometrice şi performanţa caracteristicilor de ieşire ale componentelor optoelectronice pe baza lor
dr.hab Dorogan Valerian
2008 - 2009