Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Argumentarea biologică a sistemului ecologic de protecţie a culturilor Solanaceae în baza diagnosticării şi formării structurii populaţiilor de dăunători şi entomofagi în condiţii de stres ecologic
dr.hab Nastas Tudor
2013 - 2014
2Utilizarea speciilor de Trichogramma şi a altor entomofagi în controlul insectelor defoliatoare în parcurile din Republica Moldova şi România
dr. Gavriliţă Lidia
2013 - 2014
3Protecția Plantelor – Realizări și Perspective
dr.hab Voloşciuc Leonid
2012
4Elaborarea procedeelor de reglare a densităţii organismelor dăunătoare prin aplicarea substanţelor biologic active şi entomofagilor in protecţia integrată a culturilor agricole
dr.hab Nastas Tudor
2011 - 2014
5Estimarea eficacităţii biologice şi securităţii ecologice a pesticidelor bioraţionale noi şi elaborarea procedeelor de aplicare a lor în agricultura ecologică şi convenţională
dr.hab Voineac Vasile
2011 - 2014
6Optimizarea sistemelor de monitorizare şi elaborarea prognozelor dezvoltării bolilor şi dăunătorilor pentru protecţia plantelor în agricultura convenţională şi ecologică
dr.hab Todiraş Vladimir
2011 - 2014
7Crearea hibrizilor înalt productivi, rezistenţi la boli şi dăunători, a culturilor de sorg, producerea seminţelor de categorii superioare şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare
dr. Moraru Gheorghe
2011 - 2014
8Elaborarea metodelor de dirijare a dezvoltării artropodelor dăunătoare şi a entomoacarifaunei benefice pentru protecţia bioraţională a culturilor agricole
dr. Batco Mihail
2011 - 2014
9Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare
dr.hab Voloşciuc Leonid
2011 - 2014
10Decelarea modificărilor determinate de apa uşoară (DDW) în polimorfismul fenotipic şi genotipic la specii de Trichogramma colectate din ecosisteme poluate.
dr. Gavriliţă Lidia
2010 - 2012
11Dezvoltarea de prototipuri tehnologice integrate pentru cultivarea terenurilor în sistem ecologic cu cereale, leguminoase anuale şi perene şi cu plante tehnice şi legume.
dr.hab Voloşciuc Leonid
2010 - 2012
12Laboratoare de Instruire-Cercetare în baza Instrumentelor Virtuale
dr.hab Culiuc Leonid
2010
13Cercetarea arheologică a aşezării rurale de la Lozova din perioada constituirii statului medieval moldovenesc
dr. Bacumenco-Pîrnău Ludmila
2010 - 2011
14Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească
dr. Delinschi Andrian
2010 - 2011
15Stabilirea corelării dintre tipul solurilor şi concentraţiile de Radon
dr. Caterinciuc Natalia
2010 - 2011
16Obţinerea şi utilizarea terpenoidelor sintetic şi practic importante
dr. Grinco Marina
2010 - 2011
17Selectarea genotipurilor perspective cu productivitatea maximală de utilizăre a apei (culturi de bază ­ soia şi tomate)
dr. Harciuc Oleg
2010 - 2011
18Înmulţirea seminţei de categorii superioare a sorgului cu bob comestibil – SORIZ în scopul îndestulării producerii seminţei de prima generaţie în cantităţi necesare pentru implementarea sorizului în sectorul agroindustrial al Republicii Moldova
dr.hab Moraru Gheorghe
2010 - 2011
19Elaborarea tehnologiilor ecologic inofensive de combatere a dăunătorilor produselor cerealiere depozitate(2)
dr.hab Todiraş Vladimir
2009
20Implementarea sorgului cu bob comestibil - Soriz în scopul obţinerii materiei prime pentru fabricarea crupei, făinei, grişului şi a altor produse alimentare
dr.hab Moraru Gheorghe
2009
21Crearea hibrizilor competitivi ai culturilor de sorg, producerea seminţelor de categorii superioare şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare
dr.hab Moraru Gheorghe
2008 - 2010
22Optimizarea managementului urgenţelor traumatologice: strategii organizatorice: elaborarea metodelor noi de diagnostic şi tratament
dr. Pascari Vasile
2008 - 2010
23Compuşii complecşi binucleari de Cr(III) - bază pentru formarea clusterilor d/d şi d/f şi a polimerilor coordinativi (sinteză, structură, proprietăţi magnetice)
dr. Şova Sergiu
2008 - 2009
24Influenţa temperaturii şi caracteristicilor geometrice ale instrumentului asupra stratului superficial ale metalelor la deformare plastică intensivă
dr.hab Grabco Daria
2008 - 2009
25Cercetarea formării nucleelor exotice în reacţiile fotonucleare
dr. Baznat Mircea
2008 - 2009
26Carbonilarea anion-radicală catalizată prin cobalt a policlorbifenililor
dr. Simonov Iurii
2008 - 2009
27Fenomenul multi-exciton si multi-electron-gol in nano-structuri de semiconductor
dr. Rusu Spiridon
2008 - 2009
28Obţinerea şi proprietăţile polioxometalaţilor micşti de Se(IV), Te(IV) şi crearea materialelor funcţionale hibride în baza lor
dr. Petrenko Piotr
2008 - 2009
29Co-cristale farmaceutice şi polimorfii: designul dirijat şi studiul electrono-structural al interacţiunilor intermoleculare
dr. Kravţov Victor
2008 - 2009
30Procese electronice în magneţii frustraţi cu structura spinel
dr.hab Ţurcan Vladimir
2008 - 2009
31Cercetarea influenţei micotoxinelor (Ochratoxin A), formate în procesul de păstrare, asupra indicilor calităţii şi inofensivităţii materiei prime şi producţiei finite din struguri, fructe şi pomuşoare
dr.hab Găină Boris - 2008
dr. Bodean Constantin - 2009
2008 - 2009
32Aprecierea comparativă a metodelor moleculare-biochimice de determinare a nivelului de tipicitate a liniilor ca forme parentale şi a gradului de hibridare a seminţelor de porumb în scopul sporirii eficienţei producerii de seminţe hibrizide
dr.hab Rotari Alexandru
2008 - 2009
33Cercetarea acţiunii sterilizatoare a plasmei de joasă temperatură, generată în câmpul descărcărilor electrice de frecvenţă înaltă şi ultra înaltă, asupra celulelor vegetative şi sporilor bacteriilor
dr.hab Grosu Fiodor
2008 - 2009
34Elaborarea şi cercetarea unor nanocompozite polimere cu structura moleculară arhitectural controlată
dr. Robu Ştefan
2008 - 2009