Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă
dr. Colesnicova Tatiana
2018 - 2019
2Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (ZLSAC) cu UE
dr.hab Stratan Alexandru
2017 - 2018
3Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova
dr. Timuş-Iordachi Victoria
2017 - 2018
4Perspective de promovare a dezvoltării durabile în România şi în Republica Moldova prin operaţionalizarea de bune practici europene relevante
dr.hab Stratan Alexandru
2016 - 2018
5Managementul finanţelor publice
dr.hab Manole Tatiana
2016 - 2017
6Analiza potenţialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului industrial
dr. Novac Alexandra
2016 - 2017
7Consolidarea capacităților naționale în analiza demografică
dr.hab Gagauz Olga
2015 - 2016
8Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova în scopul facilitării procesului integrării sale regionale şi europene
dr.hab Stratan Alexandru
2015 - 2016
9Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului
dr. Perciun Rodica
2015 - 2018
10„Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 - 2018”
dr.hab Bajura Tudor
2015 - 2018
11Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa
dr.hab Aculai Elena
2015 - 2018
12Abordarea multidis- ciplinară a capitalu- lui uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind po- pulaţia şi dezvoltarea în Republica Moldova
dr.hab Gagauz Olga
2015 - 2018
13Analiza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova
dr. Cara Oleg
2015 - 2018
14Identificarea oportunităţilor şi obstacolelor pentru integrarea întreprinderilor în clustere în Republica Moldova
dr. Vinogradova Natalia
2013 - 2014
15Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE.
dr. Perciun Rodica - 2012
dr. Perciun Rodica - 2013
dr. Perciun Rodica - 2014
dr. Stariţîna Ludmila - 2011
2011 - 2014
16Prognoza şi analiza indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova
dr. Chistruga Marcel
2011 - 2014
17Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
dr. Moroz Victor
2011 - 2014
18Impactul modificării structurii demografice a populaţiei asupra dezvoltarii socio-economice a Republicii Moldova: evaluarea retrospectivă şi prospectiva
dr.hab Paladi Gheorghe
2011 - 2014
19Determinarea metodelor şi modelelor de măsurare multi-dimensională a impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile economice şi sociale
dr. Savelieva Galina
2011 - 2014
20Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea nivelelor de sărăcie şi excluziune socială în contextul cerinţelor UE
dr. Rojco Anatolii
2011 - 2014
21Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice
dr.hab Aculai Elena
2011 - 2014
22Elaborarea bazelor conceptual-metodologice ale unei noi paradigme de creştere economică calitativă şi durabilă
dr. Macari Vadim
2011 - 2014
23Elaborarea tarifelor actualizate de costuri şi altor normative economice pentru sectorul agro-alimentar
dr.hab Bajura Tudor
2011 - 2014
24Modernizarea sistemului statistic din Republica Moldova în contextul ajustării la standardele UE
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2013
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2014
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2012
dr.hab Doga Valeriu - 2011
2011 - 2014
25Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării RM în UE
dr.hab Manole Tatiana
2011 - 2014