Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Basarabenii în timpul Primului Război Mondial (1914-1917)
dr. Emilciuc Andrei
2014 - 2015
2Elitele social-politice şi economice ale Basarabiei în secolul al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea
dr. Bacalov Sergiu
2013 - 2014
3Moldova in contextul civilizatiei romanesti si peninsula Italiei. Studiu comparativ al proceselor de modernizare in cele doua zone ale ariei Mediteranei. 1800-1950
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia
2013 - 2014
4Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaştere (aspecte filosofice)
dr.hab Pascaru Ana
2011 - 2014
5Viaţa socială, politică, economică, regională şi culturală din Ţara Moldovei sub impactul tradiţionalismului şi al înnoirilor în spirit european (mij. sec. XIV-1812). Studii, documente şi cronici
dr.hab Dragnev Demir
2011 - 2014
6Evoluţii sociale, culturale, administrative, religioase şi politice în Basarabia şi în teritoriile din stânga Nistrului în anii 1812-1918. Studii şi documente
dr. Negru Gheorghe - 2013
dr. Negru Gheorghe - 2014
dr.hab Varta Ion - 2011
dr.hab Varta Ion - 2012
2011 - 2014
7Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene
dr.hab Burian Alexandru
2011 - 2014
8Evoluţii politice, social-economice şi culturale în RSS Moldovenească şi Republica Moldova
dr.hab Enciu Nicolae
2011 - 2014
9Identitatea mediteraniana si Europa de Est. Schimb de oameni si culturi
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia
2011 - 2012
10Populaţie şi societate în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu şi materialele recensământului din anul 1835
dr. Candu Teodor
2010 - 2011
11FACTORUL GEOPOLITIC ÎN DETERMINAREA (ELABORAREA) POLITICII DE VECINĂTATE CU UE ŞI CSI
dr.hab Burian Alexandru
2009
12Patrimoniul politic şi cultural al Cantemireştilor (noi valorificări)
dr.hab Eşanu Andrei
2009 - 2010
13Ţara Moldovei în timpul domniei lui Constantin Cantemir
dr. Constantinov Valentin
2009 - 2010
14Istoria Moldovei. Vol. III. Epoca modernă
dr. Jarcuţchi Ivan
2009 - 2010
15Istoria Moldovei. Vol. IV. Epoca contemporană
dr.hab Cojocaru Gheorghe
2009 - 2010
16Instituţiile administrative locale din Basarabia: 1812-1861. Documente şi materiale
dr. Felea Alina
2009 - 2010
17Probleme actuale ale politicii europene de securitate şi apărare. Implicaţii asupra Republicii Moldova
dr.hab Manolache Constantin
2008 - 2009
18Dominantele socio-ecologice ale proceselor de integrare şi adaptare ale populaţiei în spaţiul post-sovietic european în contextul globalizării (analiză comparativă Federaţia Rusă – Republica Moldova)
dr. Ciobanu Vitalie
2008 - 2009