Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă Elaborarea preparatelor antibacteriene noi
dr.hab Prisacari Viorel
2021 - 2024
2Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copii
dr.hab Ţîbîrnă Gheorghe
2021 - 2024
3Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RM
Oster Marina
2021 - 2024
4Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare
dr.hab Valica Vladimir
2021 - 2024
5Studiul epidemiologic al patologiilor endoctrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerială
dr. Vudu Lorina
2021 - 2024
6Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-nascut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani
dr.hab Gudumac Eva
2021 - 2024
7Optimizarea diagnosticului și eficientizarea tratamentului tuberculozei
dr. Chesov Dumitru
2021 - 2022
8Disparitățile socio-demografice și regionale ale mortalității în Republica Moldova
dr. Penina Olga
2021 - 2022
9Impactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilor
dr. Gorbunov Galina
2021 - 2022
10Managementul clinic a1 persoanelor cu tulburări mintale severe: diagnostic, reabilitate și integrare psihosocială
dr. Chihai Jana
2021 - 2022
11Procedeu de cultivare a materiei prime pe baza de Pichia pastoris cu expresia hormonului de creştere
dr. Rusnac Liliana
2021
12Consolidarea capacităților de instruire prin utilizarea platformelor E-learning la educația medicală continuă în contextul pandemiei COVID-19, (CCI-EMC-P)
dr.hab Cerneţchi Olga
2020 - 2021
13Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților incluși în Registrul electronic COVID-19, (RECOVID)
dr. Costru Tudor
2020 - 2021
14Patologia chirurgicală și trauma la gravide șipostpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și tratament
dr.hab Mişin Igor
2020 - 2023
15Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primare
dr.hab Andrieş Lucia
2020 - 2023
16Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul laucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat
dr.hab Bendelic Eugeniu
2020 - 2023
17Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico-medicală
dr. Jucov Artiom
2020 - 2023
18Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare
dr. Ciobanu Nicolae
2020 - 2023
19Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile
dr.hab Curocichin Ghenadie
2020 - 2023
20Infertilitatea masculină - sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM
dr. Dumbrăveanu Ion
2020 - 2023
21Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice
dr.hab Anghelici Gheorghe
2020 - 2023
22Abordarea interdisciplinară bioetico- socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare
dr.hab Ojovanu Vitalie
2020 - 2023
23Bolile cronice hepatice și pancreatice aspecte nutriționale și chirurgicale
Lupaşcu Iuliana
2020 - 2023
24Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei
dr.hab Groppa Stanislav
2020 - 2023
25Optimizarea proprietăților termoconductibile a suprarețelelor bidimensionale pe bază de siliciu pentru aplicații în microelectronică
,dr. Cocemasov Alexandr
2019
26Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone
dr. Coreţchi Ianoş
2019
27Obținerea și cercetarea farmaceutică a derivaților de propiltiodiazolochinazolin-onă cu proprietăți biofarmaceutice optimizate
dr.hab Valica Vladimir
2019 - 2020
28Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză
dr. Salaru Virginia
2018 - 2019
29Restabilirea defectelor osoase cu grefe tridimensionale acelulare
dr. Mostovei Andrei
2018 - 2019
30Ingineria tisulară în tratamentul miniinvaziv a chisturilor osoase benigne și necrozelor aseptice
dr.hab Nacu Viorel
2018 - 2019
31Warehouse digital de date și cunoștințe al bolilor hepatice rare, inclusive autoimune
dr.hab Ţurcan Svetlana
2018 - 2019
32Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare
dr. Coreţchi Ianoş
2018 - 2019
33Proprietățile antiiflamatoare și antioxidante ale uleiurilor vegetale și preparatelor de origine entomologic
dr.hab Bacinschi Nicolae
2018 - 2019
34Întărirea capacităților de biobanking pentru cercetări biomedicale în Moldova
dr.hab Ababii Ion
2017 - 2018
35Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii.
dr.hab Revenco Ninel
2017 - 2018
36Factorii de risc pentru AVC specifici populaţiei Republicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.
dr.hab Groppa Stanislav
2017 - 2018
37Investigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice
dr. Ciobanu Nellu
2017 - 2018
38Noi substanţe medicamentoase de perspectivă
dr. Coreţchi Ianoş
2017 - 2018
39Optimizarea tratamentului cu implant cochlear la copiii cu hipoacuzie senzorineurală autosomal recesivă nonsindromică cu mutații la nivelul genei GJB2
dr.hab Curocichin Ghenadie
2016 - 2018
40Dezvoltarea unor noi fluorochinolone cu activitatea asupra unor bacterii.
dr.hab Prisacari Viorel
2016 - 2018
41Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a cancerului cutanat
dr.hab Diug Eugen
2016 - 2018
42Caria dentară la copiii cu dizabilități
dr. Spinei Aurelia
2016 - 2017
43Cancerul glandei tiroide
dr. Ţîbîrnă Andrei
2016 - 2017
44Factorii de risc si etiopatogenici în evoluţia şi controlul astmului bronşic la copii
dr.hab Şciuca Svetlana
2016 - 2017
45Tratamentul cicatricilor hipertrofice şi cheloide cu celule stem autologice la copii.
dr. Prisăcaru Olesea
2016 - 2017
46Elaborarea produselor farmaceutice în baza design-ului molecular a unor noi substanţe chimice cu acțiune antituberculoasă şi antineoplazică
dr.hab Valica Vladimir
2016 - 2017
47Optimizarea imunogenezei locale prin aplicarea terapiei celulare în patologia inflamatorie recidivantă şi cronică a sinusurilor paranazale
dr.hab Maniuc Mihail
2016 - 2017
48Aplicarea clinică a terapiei celulare în refacerea cartilajului hialin al articulaţiilor diartrodiale în afecţiunile degenerativ distrofice.
dr. Croitoru Gheorghe
2016 - 2017
49Grefe combinate: pielea decelularizată şi celule stem în tratamentul leziunilor postcombustionale şi postraumatice.
dr.hab Caproş Nicolae
2016 - 2017
50Aspectele morfoclinice ale aparatului valvular a cordului şi a arterelor coronariene mari
dr.hab Catereniuc Ilia
2015 - 2016
51Problemele susţinerii şi protecţiei sănătăţii publice în contextul bioeticii sociale şi implementării tehnologiilor inovaţionale biomedicale
dr.hab Ţîrdea Teodor
2015 - 2016
52Consolidarea capacităților de cercetare în medicina moleculară din RM prin conectarea la infrastructura de cercetare europeană
dr.hab Curocichin Ghenadie
2015 - 2016
53Particularităţile factorilor de risc, profilaxia şi impactul socio-economic al AVC în populația RM.
dr. Zota Eremei
2015 - 2016
54Cercetări complexe în domeniul elaborării şi implementării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală şi obţinute prin sinteză
dr.hab Valica Vladimir
2015 - 2018
55Standardizarea diagnosticului şi tratamentului patologiei şi traumatismelor organelor cavităţii abdominale
dr.hab Ghidirim Gheorghe
2015 - 2018
56Studiu asupra infecţiilor nosocomiale cu Acinetobacter, Legionella şi Staphylococcus meticilin rezistent în Republica Moldova: epidemiologie, diagnosticare, tratament, prevenire.
dr.hab Prisacari Viorel
2015 - 2018
57Calitatea vieții populației vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova
dr. Negară Anatolie
2015 - 2018
58Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare și hepatoprotectoare.
dr. Ciobanu Nicolae
2015 - 2018
59Studierea consumului de substanţe psihoactive şi a măsurilor de profilaxie a acestuia la tinerii din instituţiile medii şi superioare de învăţământ din Republica Moldova
dr.hab Revenco Mircea
2015 - 2018
60Bolile cronice difuze ale ficatului – manifestări extrahepatice
dr.hab Dumbrava Vlada-Tatiana
2015 - 2018
61Epilepsia farmacorezistentă: factorii de risc, aspectele polimorfismului clinic, neuroimagistic, neurofiziologic şi rolul lor in evaluarea prechirurgicală.
dr.hab Groppa Stanislav
2015 - 2018
62Anomalii congenitale bronhopulmonare, reno-urinare, de tract digestiv (esofag, duoden, intestin subţire), şi a sistemului locomotor la nou-născuţi, copil, adolescent. Corecţii chirurgicale.
dr.hab Gudumac Eva
2015 - 2018
63Identificarea mecanismelor сelulare şi moleculare ale acţiunii compuşilor bioactivi autohtoni noi şi argumentarea folosirii lor în chemoprevenţia şi tratamentul unor procese tumorale
dr.hab Gudumac Valentin
2015 - 2018
64Obezitatea – aspecte clinico-metabolice, de profilaxie şi tratament în condiţiile Republicii Moldova
dr. Vudu Lorina
2015 - 2018
65Studiul particularităţilor epidemiologice, clinico-imunologice şi molecular-genetice a maladiilor imunodeficitare cu elaborarea procedeelor inedite pentru imunoreabilitare, inclusiv remedii autohtone
dr.hab Andrieş Lucia
2015 - 2018
66Promovarea şi implementarea practică a Bioeticii medicale în Republica Moldova
dr.hab Ojovanu Vitalie
2015 - 2018
67Evaluarea imunofenotipică a subtipului molecular în tumoarea primară şi metastazele limfonodale în carcinomul invaziv de glandă mamară.
dr. David Valeriu
2015 - 2018
68Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul glaucomului cu implantarea şuntului cu supapă elaborat.
dr.hab Bendelic Eugeniu
2015 - 2018
69Identificarea și validarea biomarcherilor genetici și epigenetici în bolile cronice Non-Transmisibile cu impact major asupra sănătății publice
dr.hab Curocichin Ghenadie
2015 - 2018
70Ingineria tisulară în crearea şi restabilirea ţesutului hepatic
dr.hab Nacu Viorel
2015 - 2018
71Chirurgie reconstructivă a tractului digestiv, transplant de ficat, chirurgie endocrină
dr.hab Hotineanu Vladimir
2015 - 2018
72Diagnosticul, tratamentul chirurgical miniminvaziv şi reabilitarea pacienţilor cu ciroză hepatică decompensată şi afecţiuni hepatice de focar
dr.hab Anghelici Gheorghe
2015 - 2018
73Diferenţierea celulelor stem dentare pentru ingineria tisulară.
dr. Mostovei Andrei
2015 - 2016
74INVESTIGAREA GRADULUI DE TOXICITATE (LD 50) A UNOR INHIBITORI DE CREŞTERE A CELULELOR DE CANCER PE BAZA DE COMPUŞI ORGANICI ŞI ANORGANICI, CE CONŢIN AZOT, OXIGEN ŞI SULF (SELEN)
dr.hab Prisacari Viorel
2014 - 2015
75Elaborarea principiilor terapiei celulare şi tisulare în conformitate cu Directivele UE
dr.hab Ciobanu Pavel
2014 - 2015
76Aprecierea eficacităţii terapiei celulare cu fibroblaste şi keratinocite în restabilirea defectelor tegumentare posttraumatice şi postcombustionale.
dr.hab Taran Anatolie
2014 - 2015
77Elaborarea principiilor terapiei celulare în optimizarea imunogenezei locale în patologia inflamatorie recidivantă şi cronică a sinusurilor paranazale nazofaringelui şi inelului limfatic faringian
dr.hab Maniuc Mihail
2014 - 2015
78Elaborarea metodelor de obţinere, stocare şi diferenţiere ale celulelor stem din măduva osoasă şi complexul ombelico-placentar
dr.hab Nacu Viorel
2014 - 2015
79Testarea posibilităţilor de utilizare a celulelor stem pentru refacerea cartilajului hialin al articulaţiilor diartrodiale în afecţiunile degenerativ distrofice.
dr. Croitoru Gheorghe
2014 - 2015
80Aspectele morfologice ale rinitei cronice hipertrofice și corelațiile ei clinice
dr. Ababii Polina
2014 - 2015
81Dezvoltarea psiho-sexuală și patologia ginecologică la adolescente
dr. Iliadi-Tulbure Corina
2014 - 2015
82Complexul diagnostic pentru determinarea pacienţilor cu forme rare a imunodeficienţelor primare
dr.hab Cerempei Ludmila
2013 - 2014
83Stimularea angiogenezei în ischemia experimentală a membrului inferior
dr. Pisarenco Sergiu
2013 - 2014
84Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografice a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13)
dr.hab Gaindric Constantin
2013 - 2014
85Implementarea şi rafinarea diagnosticului molecular al cancerului mamar în practica oncologică
dr.hab Şaptefraţi Lilian
2013 - 2014
86Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecțiile nosocomiale.
dr.hab Prisacari Viorel
2012
87Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Sănătatea copiilor şi factorii exogeni de risc”.
dr.hab Friptuleac Grigore
2012
88Morfologia punţilor miocardice şi corelaţiile ei clinice
dr. Guzun Gheorghe
2012 - 2013
89Implementarea în practica industrială a siropului de păducel cu acţiune antihipertensivă.
dr.hab Valica Vladimir
2012 - 2013
90Elaborarea și implementarea soluției antiseptice pentru mâni Aseptomin F
dr. Uncu Livia
2012
91Procurarea cititorului multifuncţional cu capacitatea de citiere a absorbanţei, fluoriscenţei şi fluorescenţei time-rezolved
dr.hab Ababii Ion
2011 - 2012
92Factorii de risc şi rezultatele perinatale la copiii cu masa extrem de mică (500-1000g) în Republica Moldova
dr. Iliadi-Tulbure Corina
2011 - 2012
93Perfecţionarea metodelor de monitorizare clinică şi tratament patogenetic al şocului hemaragic
dr.hab Vişnevschi Anatolie
2011 - 2012
94Studii privind elaborarea şi implementarea unor medicamente indigene destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi
dr.hab Valica Vladimir
2011 - 2014
95Optimizarea principiilor de monitoring şi control a antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale, elaborarea antisepticilor noi
dr.hab Prisacari Viorel
2011 - 2014
96Cauzele consumului de alcool la etapele pre-nozologice şi elaborarea programelor de profilaxie a alcoolismului
dr.hab Revenco Mircea
2011 - 2014
97Studiul particularităţilor etiopatogenetice a maladiilor alergice asociate invaziilor parazitare cu elaborarea metodelor inedite şi algoritmul de diagnostic diferenţial precum şi principiilor de imunoreabilitare
dr.hab Andrieş Lucia
2011 - 2014
98Malformaţiile congenitale, afecţiunile chirurgicale şi complicaţiile lor la nou-născut, copil, adolescent (0-18 ani). Probleme de atitudine diagnostică, terapeutică, tactică anesteziologică, reabilitare şi pronostic
dr.hab Gudumac Eva
2011 - 2014
99Patologiile endocrine de geneză autoimună
dr. Vudu Lorina
2011 - 2014
100Rolul dereglărilor hormonale şi metabolice în evoluţia şi manifestările clinico-paraclinice ale hepatitelor cronice virale B, C şi opţiuni de tratament
dr.hab Dumbrava Vlada-Tatiana
2011 - 2014
101Afecţiunile şi traumatismele organelor intra-abdomenale şi retroperitoneale, optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament
dr.hab Ghidirim Gheorghe
2011 - 2014
102Elaborarea principiilor teoretico-practice de menţinere şi fortificare a stării funcţionale a organelor ORL în patologia inflamatorie la copii şi adulţi
dr.hab Maniuc Mihail
2011 - 2014
103Fenotipizarea imunohistochimică a factorilor responsabili de invazia vasculară în cancerele colului uterin şi de prostată
dr.hab Rîvneac Victor
2011 - 2014
104Studiul biologic şi fitochimic al plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare şi antimicrobiană din colecţia Bardar
dr. Ciobanu Nicolae
2011 - 2014
105Eficacitatea celulelor stem în procesul de restabilire a ţesutului hepatic
dr.hab Nacu Viorel
2011 - 2014
106Studiul particularităţilor factorilor de risc şi fenotipului în AVC şi Epilepsie, aprecierea strategiilor noi de profilaxie şi tratament
dr.hab Groppa Stanislav
2011 - 2014
107Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice
dr. Negară Anatolie
2011 - 2014
108Polimorfismul molecular-genetic al factorilor metabolici de risc cardiovascular la tineri
dr.hab Curocichin Ghenadie
2011 - 2014
109Elaborarea unui concept de profilaxie primară şi secundar în sindromul metabolic în baza evaluării mecanismelor etiopatogenetice, tabloului clinic şi acţiunii remediilor simpatolitice
dr.hab Revenco Valeriu
2011 - 2014
110Eficientizarea mecanismelor de plată în contractarea serviciilor medicale calitative în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
dr.hab Eţco Constantin
2011 - 2014
111Identificarea mecanismelor biochimice ale acţiunii compuşilor biologic activi autohtoni şi argumentarea folosirii lor în profilaxia şi tratamentul unor boli hepatice, renale, osteopatii şi imunodeficite
dr.hab Gudumac Valentin
2011 - 2014
112Malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază şi impactul ei asupra căii biliare principale şi pancreasului
dr.hab Hotineanu Vladimir
2011 - 2014
113Managementul medico-chirurgical al pacienţilor cu afecţiuni hepatice difuze şi de focar cu patologii asociate
dr.hab Anghelici Gheorghe
2011 - 2014
114Impactul factorilor psihoemoţionali asupra evoluţiei şi eficacităţii tratamentului hepatitelor cronice virale
dr.hab Dumbrava Vlada-Tatiana
2011 - 2012
115Elaborarea şi implementarea tehnologiilor biofizice avansate cu utilizarea radiaţiilor de frecvenţă extrem de înaltă şi intensitate atermică în tratamentul complex al hepatitei cronice virale C
dr.hab Ţurcan Svetlana
2011 - 2012
116Optimizarea algoritmului de tratament al varicelor hemoragice ale tractului gastro-intestinal condiţionate de ciroza hepatică şi hipertensiunea portală extrahepatică
dr.hab Ghidirim Gheorghe
2011 - 2012
117Impactul factorilor de risc în dezvoltarea hepatitelor virale acute, cronice şi ciroze hepatice în diferite grupuri de populaţie.
dr. Paraschiv Angela
2011 - 2012
118Studierea mecanismelor biochimice şi morfologice de regresie a cirozei hepatice şi elaborarea procedeelor de stimulare a regenerării postcirotice cu remedii autohtone
dr.hab Gudumac Valentin
2011 - 2012
119Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe antimicrobiene
dr. Cotelea Tamara
2010 - 2012
120Corelatii intre ecorigiditatea lobului caudat si a celorlalti lobi ai ficatului la copil prin elastografie in timp real, cu implicatii in transplantul hepatic
Bologa Ludmila
2010 - 2012
121Fundamente bioetice ale cercetărilor medico-biologice şi genetice
dr.hab Ţîrdea Teodor
2010 - 2011
122Implementarea tehnologiilor biologiei moleculare în identificarea mutaţiilor ce determină patologiile genetice
dr.hab Moşin Veaceslav
2010
123Impactul diabetului zaharat asupra stării funcţionale a glandelor endocrine pe fondul administrării extraselor din plante medicinale.
dr.hab Melnic Boris
2010
124„ Optimizarea acordărei ajutorului medical pacienţilor grav politraumatizaţi conform conceptului „damage control”.Elaborarea algoritmului diagnosticului şi tratamentului consecinţiilor traumatizmului abdominal asociat cu leziunile aparatului locomotor .”
dr. Pascari Vasile
2010
125Evaluarea igienica a mediului de instruire si rezidential a elevilor cu afectiuni pulmonare cronice din localitatile rurale
dr. Cebanu Serghei
2010 - 2011
126Modele matematice de control al tuberculozei în Republica Moldova
dr. Puţuntică Vitalie
2010 - 2011
127Particularităţile şi corelaţiile clinico-genetice la pacienţii ce dezvoltă fenomenul de stupefiere a ţesutului cerebral ischemiat
dr. Munteanu Liuba
2010 - 2011
128Optimizarea tehnicilor de revascularizare a miocardului pe cord bătând.
dr. Cenuşă Octavian
2010 - 2011
129Predispozitia genetică si factorii de mediu in caz de astm în R. Moldova si Germania
dr.hab Ţurea Valentin
2010
130Remodelarea stromei conjunctive în cadrul progresiei neoplaziilor colului uterin
dr.hab Cernîi Anatolie
2010
131Abordarea unei noi concepţii în tratamentul infecţiei cu HIV
dr. Calin Vasile
2010
132Patologiile endocrine de geneză autoimună
dr. Vudu Lorina
2010
133Masa Rotundă «FACTORI ETICI, SOCIO-PSIHOLOGICI ŞI POLITICI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR ECOLOGICE: SINTEZĂ INTERDISCIPLINARA»
dr. Sprincean Serghei
2009
134Masa rotundă “Aspecte morale, socio-medicale, de drept şi politice ale edificării coştiinţei Noosferice, Bioetice şi Ecologice”
dr.hab Ţîrdea Teodor
2009
135Omul în spaţiul bolii: metode umanistice de cercetare în medicină
dr.hab Ojovanu Vitalie
2009
136Elaborarea dispozitivului pentru înregistrarea şi analiza variabilităţii ritmului cardiac
dr. Şontea Victor
2009 - 2010
137Producerea şi implementarea derivaţilor alchilizotioureici antihipotensivi
dr. Stratu Ecaterina
2009 - 2010
138Noi uleiuri vegetale cu proprietăţi regeneratoare şi citoprotectoare
dr. Gavriluţa Vadim
2009 - 2010
139Elaborarea şi implementarea în practica medicală a unei noi forme medicamentoase - unguent „Izohidrafural”
dr.hab Prisacari Viorel
2009 - 2010
140Compuşi cu proprietăţi antimicrobiene şi antifungice concomitente
dr.hab Bacinschi Nicolae
2009 - 2010
141Utilizarea imupurinului în profilaxia stărilor imunodeficitare dobândite
dr.hab Ghicavîi Victor
2009 - 2010
142Prelevarea şi acumularea hepatocitelor umane pentru transplant hepatocelular autolog
dr.hab Gladun Nicolae
2009
143Determinarea factorilor de risc ai senescenţei precoce, elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor cu incidenţă înaltă la vârstnici
dr. Negară Anatolie
2009 - 2010
144Noi abordări chirurgicale ale hipersplenismului portal cirogen autoimun
dr.hab Hotineanu Vladimir
2009 - 2010
145Metode moderne de profilaxie primară şi secundară a hemoragiilor din varicele esofagiene la pacienţii cu ciroză hepatică
dr.hab Ghidirim Gheorghe
2009 - 2010
146Reactivarea limfocirculaţiei la bolnavii cu ciroză hepatică decompensată
Ţîbîrnă Constantin
2009 - 2010
147Studierea mecanismelor de regresie a cirozei hepatice experimentale şi elaborarea procedeelor de stimulare a regenerării postcirotice a ficatului sub acţiunea unor compuşi coordinativi ai metalelor de tranziţie
dr.hab Gudumac Valentin
2009 - 2010
148Dereglările vegetativo-vasculare (microcirculatorii) în hepatitele cronice şi posibilităţile nonfarmacologice de corecţie
dr. Cereş Victoria
2009 - 2010
149Studierea particularităţilor evolutive ale hepatitelor de etiologie mixtă şi elaborarea metodelor de prevenirea a transformării rapide în ciroza hepatică
dr.hab Dumbrava Vlada-Tatiana
2009 - 2010
150Estimarea factorilor de risc şi prevenirea cronicizării în hepatitele virale B şi C
dr.hab Holban Tiberiu
2009 - 2010
151Optimizarea sistemului de profilaxie primară, secundară şi terţiară în hepatite, ciroze şi cancer hepatic primar
dr. Paraschiv Angela
2009 - 2010
152Optimizarea obţinerii celulelor insulinoproducătoare (Beta-pancreatice) şi elaborarea metodei experimentale de transplantare în diabet zaharat de tip I
dr. Bîtca Angela
2009 - 2010
153Completarea profilurilor metilice ale ADN în leucemiile manifestate
dr. Popescu Victor
2009 - 2010
154Optimizarea metodelor de separare şi crioconservare a sângelui ombilical – sursă de celule stem hematopoetice
dr.hab Nacu Viorel
2008 - 2009
155Profilaxia precoce şi tratamentul preventiv al patologiei sistemului nervos la copii
dr.hab Iliciuc Ion
2008 - 2009
156Particularităţile somnului în cadrul Epilepsiei nocturne
dr.hab Groppa Stanislav
2008
157Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suprafeţelor nanostructurate a implantelor dentare din titan
dr.hab Nicolau Gheorghe
2008 - 2009
158Transplantarea intrasplenică asociată cu „portalizarea” arterei lienale
dr.hab Gladun Nicolae
2008
159Cercetarea compatibilităţii biologice şi proprietăţilor bacteriostatice ale suprafeţelor endoprotezelor pentru articulaţiile mari şi a materialelor noi pe bază de aliaje din titan prelucrate cu ioni de argint
dr. Croitoru Gheorghe
2008 - 2009
160Mecanismele patofiziologice a insulinorezistenţei şi tulburărilor fluxului coronarian la pacienţii cu sindrom metabolic
dr.hab Revenco Valeriu
2008 - 2009
161Implementarea în practica medicală a capsulelor Neamon-Hepa pentru tratamentul şi profilaxia cirozei hepatice.
dr.hab Valica Vladimir
2008 - 2009