Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Goliat-Vita SRL

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Fabricarea de echipamente pentru utilizarea eficientă a non-deșeuri din lemn în producția de mobilă.
Anastasov Serghei
2015