Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizând sterilizatorul STERISHRED 250
dr.hab Duca Gheorghe
2015
2Elaborarea şi implementarea tehnologiei de producere a îngrăşămintelor minerale cu adaos de microelemente (N,P,K ME)
dr. Mereuta Aliona
2010
3Implementarea unei tehnologii efective de neutralizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie cu conţinut de cianuri
dr. Nenno Vladimir
2009 - 2010