Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Energetica al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea și testarea tehnologiei inovative de stocare a energiei electrice în rețelele de distribuție cu integrarea surselor de energie regenerabile (TEHNOSER).
dr. Tîrşu Mihai
2021
2Convertizori de putere multifuncționali cu metode avansate de modulare sincronă spațială-vector
dr.hab Oleşciuc Valentin
2018 - 2019
3CONtrolul FLUxului de putere activă și reactivă în rețelele electrice de distribuție ale orașelor bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel comutabile după faze (CONFLUX).
dr. Zaiţev Dmitrii
2017 - 2019
4Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica
dr. Tîrşu Mihai
2016 - 2018
5Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie
dr. Tîrşu Mihai
2015 - 2018
6Elaborarea mecanismelor de sporire a securităţii energetice a ţării bazate pe promovarea tehnologiilor energetice adaptive
dr.hab Berzan Vladimir
2015 - 2018
7Instalaţia de sudat cu arc electric cu impact redus asupra reţelei electrice
dr. Tîrşu Mihai
2014 - 2015
8Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării
dr.hab Berzan Vladimir
2012
9Elaborarea, fabricarea si testarea mostrei transformatorului de reglare rapida a decalajului de faza cu dirijare pe tiristori
dr.hab Berzan Vladimir
2011 - 2013
10Elaborare mijloace, soluţii tehnice şi tehnologice de eficientizare a utilizării resurselor energetice tradiţionale şi regenerabile întru sporirea funcţionării fiabile a complexului energetic autohton
dr. Tîrşu Mihai
2011 - 2014
11Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice
dr.hab Berzan Vladimir
2011 - 2014
12Conversia radiaţiei solare în energie electrică în baza traductoarelor fotovoltaice (baterii)
dr.hab Dimitrache Pavel
2010 - 2011
13Modelarea şi sinteza structurilor rezistive coaxiale în straturi pentru generaţia nouă de convertoare pentru măsurarea tensiunii înalte 35-110 kV de curent alternativ
dr.hab Rimschi Valentin
2009 - 2010
14Elaborarea şi confecţionarea mostrei instalaţiei de conversie a energiei soalre în energie electrică şi distribuire optimală a sarcinilor alimentate în sistemul electric
dr. Tîrşu Mihai
2009 - 2010
15Fondarea şi dezvoltarea poligonului surse regenerabile de energie „Chişinău”
dr. Anisimov Vladimir
2009 - 2010
16Convertoare rezistive electronice si echipament de măsurare a tensiunilor 6,3 -25 kV de curent alternativ
Juravliov Anatolii
2008 - 2009
17Bazele ştiinţifice de analiză şi monitorizare a securităţii energetice a Republicii Moldova şi a Republicii Belarus şi elaborarea recomandărilor practice de îmbunătăţire
dr. Bîcova Elena
2008 - 2009
18Implementarea captatoare solare pentru încălzirea apei (băi comune, case particulare sau cabine mobile)
dr.hab Postolati Vitali
2008 - 2009
19Implementarea variantelor schemei de dezvoltare a reţelelor electrice de tensiune înaltă a sistemului energetic al Moldovei între nodurile Străşeni 330 kV – Bălţi 330 kV – Şoldăneşti 110 kV.
dr. Anisimov Vladimir
2008