Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Fondul „AGROINVEST“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Posibilităţi reale de diagnosticare a infecţiilor bacteriene şi utilizarea lor în controlul biologic al dăunătorilor pomilor fructiferi Sciaphobus squalidus (Gyll.) şi Tatianaerhynchites aequatus (L.)
dr. Molotievskiy Munteanu Natalia
2008
2Interrelaţiile în cadrul sistemului „Păsări migratoare-căpuşe ixodide” şi rolul lor în formarea infecţiilor în focarele naturale din regiunea nord-vest a Federaţiei Ruse şi din Republica Moldova
dr. Uspenskaia Inga - 2009
dr.hab Toderaş Ion - 2008
2008 - 2009
3Răspândirea, sistematica şi evoluţia elefanţilor neozoicului târziu al eurasiei
dr.hab David Anatolie
2008 - 2009
4Strategii ecologo-etologice de adaptare ale unor specii de micromamalii la modificările antropogene ale mediului înconjurător (pe exemplul agrocenozelor şi teritoriilor urbanizate ale Republicii Moldova, Moscovei şi Regiunii Moscova)
dr. Munteanu Andrei
2008 - 2009
5Legităţile variabilităţii intraspecifice a structurii şi dinamicii populaţiilor de ciprinide (pe exemplul speciei abramis brama l) din Republica Moldova şi partea europeană a Rusiei
dr.hab Usatîi Marin
2008 - 2009
6Biodiversitatea insectelor (insecta: collembola, coleoptera, lepidoptera) din ecosistemele adiacente râurilor din Belarus si Moldova în aspect comparativ
dr.hab Buşmachiu Galina
2008 - 2009