Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Dezvoltarea capacității instituționale de management al sistemului competiţional CDI din Republica Moldova prin transferul de bune practici din România
dr. Grama Vasile
2013 - 2014