Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
IMSP Institutul de Cardiologie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1

Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice

dr.hab Moldovanu Ion
2021 - 2024
2Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvascula
dr.hab Popovici Mihail
2021 - 2024
3Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre- și postspitalicească în condițiile RM
dr. Diaconu Nadejda
2021 - 2024
4Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat
dr.hab Carauş Alexandru
2020 - 2023
5Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale
dr. Mătrăgună Nelea
2020 - 2023
6Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare peri
dr.hab Vataman Eleonora
2020 - 2023
7Abordări inovative în managementul hipertensiunii arteriale rezistente: implicații farmacologice versus intervenționale.
dr.hab Carauş Alexandru
2015 - 2018
8Evaluarea eficienței revascularizării primare mecanice a infarctului miocardic acut cu elevarea segmentului ST asupra dinamicii remodelării vasculare și cardiace.
dr.hab Popovici Mihail
2015 - 2018
9Evaluarea modificărilor structurale a miocardului şi predictorilor clinico-electrofiziologici pentru tahiaritmii ventriculare la pacienţi cu infarct miocardic suportat
dr.hab Grosu Aurel
2015 - 2018
10Telemonitoring în reabilitarea complexă a pacienţilor cu insuficiență cardiacă ischemică
dr.hab Vataman Eleonora
2015 - 2018
11Evaluarea riscului tromboembolic în fibrilaţia atrială nonvalvulară şi optimizarea controlului anticoagulant
dr.hab Grosu Aurel
2011 - 2014
12Impactul unor diverşi reprezentanţi ARA II asupra disfuncţiei diastolice de geneză hipertensivă în tratamentul de durată
dr.hab Carauş Alexandru
2011 - 2014
13Estimarea pluridirecţională a factorilor de risc la copii şi adolescenţii hipertensivi supraponderali şi obezi
dr. Mătrăgună Nelea
2011 - 2014
14Studiul predictorilor stenozei coronariene şi al posibilităţilor de reducere a restenozei intrastent
dr.hab Popovici Mihail
2011 - 2014
15Reabilitarea pacienţilor după revascularizare coronariană
dr.hab Vataman Eleonora
2011 - 2014
16Optimizarea tehnicilor de revascularizare a miocardului pe cord bătând.
dr. Cenuşă Octavian
2010 - 2011
17Prognosticul pe termen lung al infarctului miocardic acut la pacienţii cu diabet şi prediabet
dr.hab Grosu Aurel
2010
18Corecţia univentriculară în tratamentul viciilor cardiace congenitale complexe.
dr. Repin Oleg
2010
19Studiul calităţii vieţii pacienţilor cu insuficienţă cardiacă de origine ischemică.
dr.hab Vataman Eleonora
2010
20Hipertensiunea arterială - o strategie farmacoterapeutică nouă în diminuarea impactului asupra organelor-ţintă (supraveghere de durata).
dr.hab Carauş Alexandru
2010
21Studiul rolului statinelor în remodelarea vaselor periferice şi coronariene
dr.hab Popovici Mihail
2009 - 2010
22Studierea particularităţilor clinico-paraclinice ale hipertensiunii arteriale la adolescenţii obezi şi supraponderali.
dr. Mătrăgună Nelea
2008 - 2010