Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Evaluarea performanței inovaționale ale întreprinderilor din Republica Moldova – INNObarometru 2011
dr. Hârbu Eduard
2013
2Identificarea oportunităţilor şi obstacolelor pentru integrarea întreprinderilor în clustere în Republica Moldova
dr. Vinogradova Natalia
2013 - 2014
3Conferinţa Internaţională Ştiinţifico- Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
dr.hab Stratan Alexandru
2012
4Cooperativele şi dezvoltarea durabilă Într-o economie globală
dr.hab Şavga Larisa
2012
5Elaborarea în baza cunoştinţelor interdisciplinare a modelului de optimizare a impactului factorilor infl aţionişti ca premisă iniţială a stabilizării sistemului financiar
dr.hab Iliadi Gheorghe
2012 - 2013
6Diagnosticarea potențialului competitiv al economiei naționale. Abordare multifactorială.
dr.hab Stratan Alexandru
2011 - 2012
7Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE.
dr. Perciun Rodica - 2012
dr. Perciun Rodica - 2013
dr. Perciun Rodica - 2014
dr. Stariţîna Ludmila - 2011
2011 - 2014
8Prognoza şi analiza indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova
dr. Chistruga Marcel
2011 - 2014
9Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
dr. Moroz Victor
2011 - 2014
10Determinarea metodelor şi modelelor de măsurare multi-dimensională a impactului îmbătrînirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile economice şi sociale
dr. Savelieva Galina
2011 - 2014
11Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea nivelelor de sărăcie şi excluziune socială în contextul cerinţelor UE
dr. Rojco Anatolii
2011 - 2014
12Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice
dr.hab Aculai Elena
2011 - 2014
13Elaborarea bazelor conceptual-metodologice ale unei noi paradigme de creştere economică calitativă şi durabilă
dr. Macari Vadim
2011 - 2014
14Elaborarea tarifelor actualizate de costuri şi altor normative economice pentru sectorul agro-alimentar
dr.hab Bajura Tudor
2011 - 2014
15Modernizarea sistemului statistic din Republica Moldova în contextul ajustării la standardele UE
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2013
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2014
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia - 2012
dr.hab Doga Valeriu - 2011
2011 - 2014
16Mecanismele eficientizării managementului finanţelor publice în contextul integrării RM în UE
dr.hab Manole Tatiana
2011 - 2014
17Cercetarea stării şi elaborarea mecanismului de schimb interstatal al realizărilor în ştiinţă şi tehnică în domeniul protecţiei mediului înconjurător, economiei resurselor energetice, bio şi nano tehnologii între Ucraina şi Moldova
dr. Poisic Mihail
2010 - 2011
18Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale
dr.hab Chistruga Boris
2010 - 2011
19Estimarea impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra sărăciei familiilor beneficiare de aceste prestaţii
dr. Rojco Anatolii
2010
20Identificarea problemelor principale ale ÎMM din Moldova şi elaborarea materialelor metodice pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor
dr.hab Aculai Elena
2010
21Modelarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova .
dr. Savelieva Galina
2010
22Elaborarea mecanismelor de finanţare Venture a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic.
dr.hab Ganea Victoria
2010
23Prognozarea şi monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova
dr. Ganciucov Valentina
2009 - 2010
24Evaluarea riscurilor şi prognozarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a ţării
dr. Moroz Victor
2009 - 2010
25Elaborarea modelului de protecţie a intereselor participanţilor în cadrul pieţii financiare a Republicii Moldova
dr. Cuhal Veronica - 2009
dr. Ciobanu Sergiu - 2010
2009 - 2010
26Estimarea cantitativă factorilor de influenţă asupra inflaţiei în Republica Moldova
dr. Cociug Victoria
2008 - 2009
27Dominantele socio-ecologice ale proceselor de integrare şi adaptare ale populaţiei în spaţiul post-sovietic european în contextul globalizării (analiză comparativă Federaţia Rusă – Republica Moldova)
dr. Ciobanu Vitalie
2008 - 2009
28Elaborarea modelelor econometrice pentru analiza dinamicii export-import în cadrul dezvoltării durabile a Republicii Belarus şi Republicii Moldova
dr.hab Caraganciu Anatol
2008 - 2009
29Racordarea sistemului statistic în domeniul ştiinţei la cerinţele europene
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia
2008 - 2009
30Fundamentarea mecanismului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii exportatoare de mărfuri şi servicii de producţie proprie A
dr.hab Aculai Elena
2008 - 2009
31Analiza şi estimarea mediului de afaceri şi climatului investiţional
dr.hab Aculai Elena
2008 - 2009