Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
SRL Bioconvagro

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei pilot de producere a biohumusului prin controlul şi reglarea condiţiilor termice a procesului tehnologic
dr.hab Buburuz Dionisie
2011 - 2012