Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Utilizarea metodelor socio-economice de cercetare a managementului sănătății publice
dr. Cauşan Corina
2023 - 2024
2Investigarea managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare
dr. Railean Elena
2020 - 2022