Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Fundamente teoretico-aplicative ale dezvoltării gândirii științifice la pedagogi (formarea inițială și continuă)
dr. Sanduleac Sergiu
2021 - 2022
2Condiții pedagogice de optimizare în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice, (CPOED)
dr. Sanduleac Sergiu
2020 - 2021
3Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova
dr.hab Musteaţă Sergiu
2020 - 2023
4Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu
Cosovan Olga
2020 - 2023
5Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar
dr. Chiriac Tatiana
2020 - 2023
6Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
dr. Sanduleac Sergiu
2020 - 2023
7Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
dr. Gonţa Victoria
2020 - 2023
8Ucraina și Moldova: memorie istorica comuna, lectii si perspective
dr.hab Musteaţă Sergiu
2017 - 2019
9Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin dezvoltarea de cursuri masive online deschise (MOOC)
dr. Dumbrăveanu Roza
2016 - 2018
10Dezvoltarea curriculară a cursurilor opţionale pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
dr. Cartaleanu Tatiana
2015 - 2018
11Incluziunea educaţională și socială a tinerilor cu dizabilități în învățământul superior
dr.hab Racu Aurelia
2015 - 2018
12Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
dr. Ursu Valentina
2015 - 2018
13Dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice şi manageriale preuniversitare în tehnologia e-Educaţie de formare continuă.
dr. Cojocaru Valentina
2015 - 2018
14Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului față de violență
dr. Stamatin Otilia
2015 - 2018
15Politică şi societate în Ţara Moldovei și Basarabia în context european
dr. Chicu Silvia
2015 - 2018
16Modele interdisciplinare de resocializare a minorilor delincvenţi
dr. Vîrlan Maria
2015 - 2018
17Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane
dr.hab Borozan Maia
2015 - 2018
18Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text
dr. Şleahtiţchi Maria
2012
19Spiridon Vangheli şi lumea lui Guguţă.
dr. Caraman Vlad
2012
20Ion Creangă în timp şi spaţiu. Aniversarea a 165–a din ziua naşterii
dr. Topor Gabriela
2012
21Implementarea magnetometriei ca metodă de cercetare arheologică în Republica Moldova
dr.hab Musteaţă Sergiu
2011 - 2012
22Asistenţa psihopedagogică a copilului cu dezabilităţi şi a familiei în condiţiile educaţiei integrate
dr.hab Racu Aurelia
2011 - 2014
23Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţămîntul preşcolar şi primar în vederea formării competenţei profesionale de educaţie ecologică
dr.hab Ursu Ludmila
2011 - 2014
24Ţara Moldovei între Occident şi Orient
dr.hab Gonţa Gheorghe
2011 - 2014
25Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi combaterii violenţei în sistemul educaţional
dr. Stamatin Otilia
2011 - 2014
26Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al civilizaţiei europene
dr. Ursu Valentina
2011 - 2014
27Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor psihologice în procesul de instruire iniţială şi continuă a psihologilor
dr. Negură Ion
2011 - 2014
28Polivalenţa formativă a modelului conceptual de studiu integrat în cadrul disciplinei "Limba şi literatura română" în gimnaziu.
dr. Cartaleanu Tatiana
2011 - 2014
29Formarea resurselor umane pentru profilaxia comportamentului deviant şi recuperarea psihosocială a persoanelor cu devieri de comportament.
dr. Vîrlan Maria
2011 - 2014
30Proiectarea şi implementarea tehnologiilor educaţionale moderne (TEM)în contextul culturii învăţămrii
dr.hab Mândâcanu Virgil
2011 - 2014
31Modele matematice de control al tuberculozei în Republica Moldova
dr. Puţuntică Vitalie
2010 - 2011
32Naţiune. Identitate. Stat de drept în R. Moldova. Noţiuni istorice şi social - politice Lexicon.
dr.hab Musteaţă Sergiu
2010
33Istoria Moldovei. Vol. II. Epoca medievală
dr.hab Gonţa Gheorghe
2009 - 2010
34Viaţa politică şi social-economică a Ţării Moldovei şi Europei de Sud - Est în opera şi activitatea lui Dimitrie Cantemir
dr.hab Gonţa Gheorghe
2008 - 2009