Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european
dr.hab Şavga Larisa
2015 - 2018
2Cooperativele şi dezvoltarea durabilă Într-o economie globală
dr.hab Şavga Larisa
2012
3Fundamentarea modernizării comerţului şi cooperaţiei de consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socioeconomice durabile şi protecţiei consumatorilor
dr.hab Şavga Larisa
2011 - 2014